EW03 cover 600
17 oktober 2018

Duurzaam landschap onder hoogspanning

tennet natuurmonumentenv.l.n.r. Frans Zijderveld (Natuurmonumenten), Teo Wams (Natuurmonumenten), Cees de Jong (TenneT) en Erik Salari (TenneT)

De hoogspanningsverbindingen van TenneT bevinden zich door heel Nederland en Duitsland en hebben in meer of mindere mate effect op de natuur. TenneT wil een positieve bijdrage leveren aan de natuur en tekende daarom een contract met Natuurmonumenten voor het onderhoud van 200 hectare aan natuurgebieden onder hoogspanningsverbindingen van TenneT.

Het onderhoud van deze natuurgebieden wordt door Natuurmonumenten uitgevoerd en houdt daarbij rekening met de veiligheidseisen van TenneT. Ook gaan TenneT en Natuurmonumenten samenwerken in het omvormen van deze natuurgebieden naar gebieden met duurzaam laagblijvende beplanting.

Het contract

Diverse hoogspanningsverbindingen van TenneT lopen over natuurgebieden van Natuurmonumenten. De bomen in deze gebieden groeien richting hoogspanningslijnen en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Met respect voor de natuur voert TenneT een jaarlijkse schouw uit om in de gaten te houden welke bomen gesnoeid of gekapt moeten worden. Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten: ‘Het daadwerkelijke onderhoud wordt door Natuurmonumenten gedaan, waarbij het beheer en de inrichting zoveel mogelijk aansluiten op de visie voor een veel groter gebied. Zo kan een tracé bijvoorbeeld een open corridor worden voor reptielen en insecten’. Projectmanager Erik Salari van TenneT is enthousiast over de samenwerking. ‘Natuurmonumenten voert het onderhoud naar tevredenheid uit. Met oog voor de natuurwaarde van de begroeiing en voor de veiligheid van de hoogspanningsverbindingen. Maar bovenal is Natuurmonumenten onze echte partner daar waar het gaat om duurzaam natuurbehoud.’

 

De toekomst

Daarnaast gaan TenneT en Natuurmonumenten samen opnieuw naar de natuurgebieden onder de hoogspanningsverbindingen kijken. De uitdaging is om deze percelen om te vormen naar gebieden met duurzaam laagblijvende begroeiing en een hoge biodiversiteit. Bij heidegebieden of vegetatie die door begrazing laag blijft, komt de veiligheid van de hoogspanningsverbinding niet in het geding. Het omvormen van struweel of bos om naar heide en grasachtige vegetatie is weer goed voor insecten, vogels en reptielen.