EW04 Omslag 600
27 oktober 2020

Duurzaam stadswarmtenet met betrouwbare back-up

Bosch TechniekDe vier Bosch UT-M ketels van 2.100 kW zorgen voor uitzonderlijk lage NOx-emissies (foto Nefit Bosch)

Zaanstad wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De eerste stap is de aanleg van een open stadswarmtenet voor 2.200 huishoudens, gevoed door een duurzame biomassacentrale. Om pieken in de warmtevraag op te vangen en tijdens hele koude periodes levert Bosch Thermotechniek twee hulpwarmtecentrales met elk twee Bosch UT-M ketels van 2.100 kW met een uitzonderlijk lage stikstofuitstoot.

In Zaandam fungeert een biomassacentrale als primaire duurzame warmtebron. Deze ‘stadskachel’ draait op het hergebruik van resthout: gecertificeerde houtsnippers afkomstig uit onderhoud aan Nederlandse bossen, parken en tuinen. Er worden voor de warmtevoorziening geen bomen gekapt, het gaat puur om hergebruik van resthout.

Hulpwarmtecentrales

Voor de distributie van de duurzaam opgewekte warmte is een drie kilometer lang leidingnetwerk gelegd. Daarop worden in totaal 2.200 woningen aangesloten. Engie is de eerste warmteleverancier en verantwoordelijk voor de engineering, de constructie, het beheer en de exploitatie van twee hulpwarmtecentrales van Bosch Thermotechniek. Een biomassacentrale levert een stabiele hoeveelheid warmte, maar is niet in staat direct en snel op te schakelen bij extra warmtevraag tijdens strenge winterdagen of bij onverhoopte storingen. Daarvoor zorgen de twee hulpwarmtecentrales waar in totaal vier Bosch UT-M ketels 24/7 stand-by staan.

Hoogste NOx-normen

Tijdens de aanleg van Stadswarmtenet Zaanstad laaide de stikstofdiscussie in Nederland op. Vanwege de zeer beperkte ruimte in de bestaande gebouwen in combinatie met het relatief grote benodigde vermogen was het een enorme uitdaging de NOx-emissies van de hulpwarmtecentrales zo laag mogelijk te houden. De combinatie van de Bosch UT-M ketel (2.100 kW) en een Weishaupt premixbrander met een uitzonderlijk hoog vermogen van 2.300 kW zorgt ervoor dat de hulpcentrales voldoen aan de meest actuele, flink aangescherpte NOx-normen.

Keuring en inspectie

Naast de installatiewerkzaamheden namen de specialisten van Bosch Thermotechniek ook de montage en aansluiting van elektrische componenten, de opstart en het droogstoken van de ketels, de verplichte EBI-keuring (Eerste Bijzondere Inspectie) en de verplichte NOx-keuring voor hun rekening. Het team van Bosch Thermotechniek is voor het uitvoeren van dergelijke keuringen en inspecties gecertificeerd.