EW06 Omslag 600
4 januari 2019

Duurzame energie groeit 13 procent in 2019

duurzaam.JPG

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie groeide het afgelopen jaar met 13 procent. Zonne-energie en biomassa zijn de belangrijkste pijlers onder de groei. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

Zonne-energie groeide procentueel het hardst. Biomassa voert in absolute aantallen de ranglijst aan. De totale productie van duurzame energie komt daarmee uit op ongeveer 8,6 procent. In 2018 was dat 7,4 procent.

2 miljoen huishoudens

Zonne-energie was het afgelopen jaar de hardste groeier. De combinatie van meer panelen en een zonnig jaar zorgde ervoor dat 46 % meer zonne-energie werd opgewekt. De panelen produceerden ruim 4 procent van alle elektriciteit in Nederland. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van bijna 2 miljoen huishoudens.

Biomassa plust

De productie van stroom en warmte met biomassa groeide 13 procent tot bijna 110 PetaJoule (PJ). In absolute aantallen groeide biomassa harder dan zonne-energie. Biomassa pluste 12 PJ, zon groeide 6 PJ. Uitgedrukt in warmte leverde deze biomassa voldoende energie op voor de verwarming van bijna 2,5 miljoen gemiddelde woningen. De productie uit windmolens op zee en land groeide 4 procent.