EW09 cover 600
30 april 2018

Duurzame warmte voor helft van Enschede

enschede.JPG

Ennatuurlijk start in april 2018 met de aanleg van de Warmtebaan Enschede: een uitbreiding van het bestaande warmtenet van bijna 6 kilometer waarmee duurzame warmte binnen handbereik komt voor minstens 50 procent van de stad.

De warmte die de leverancier van duurzame warmte en koude via dit net gaat leveren is afkomstig van de afvalenergiecentrale van Twence. Als Twence in mei 2018 zijn biomassa-energiecentrale heeft omgebouwd, is er nog meer duurzame warmte beschikbaar. De verwachting is dat de uitbreiding eind 2019 klaar is.

Verdere verduurzaming andere warmtenetten

Naast het transport van nog meer duurzame warmte, verduurzaamt de uitbreiding de bestaande warmtenetten in Tattersall (deel van de wijk De Bothoven) en de wijk Roombeek. De warmte van deze warmtenetten wordt geproduceerd door een warmtekrachtkoppeling in combinatie met gasketels. De warmte van Twence is een nog duurzamere warmtebron voor deze netten.

4 miljoen m3 aardgasbesparing

Door het aansluiten van de twee bestaande warmtenetten in Tattersall en Roombeek op de Warmtebaan Enschede besparen de ruim 1.800 woningen en zestien bedrijven die op deze netten zijn aangesloten ieder jaar 4 miljoen m3 aardgas.