Omslag_EW05 600
21 mei 2019

Eerste tien cv-monteurs ontvangen certificaat

IW Nederland.JPG

Morgen moet de kogel door de kerk voor de langverwachte nieuwe wet voor werken aan gasverbrandingsinstallaties. Meer dan drieënhalf jaar na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (november 2015) is het eindelijk zo ver. Na invoering van de wet mogen alleen gecertificeerde bedrijven nog werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Een aantal installatiebedrijven heeft niet gewacht op de invoering van de wet. Tijdens een door Wij Techniek georganiseerde bijeenkomst bij InstallatieWerk Nederland in Hoofddorp ontvingen tien monteurs van vier installatiebedrijven de eerste certificaten. Bonarius, Feenstra, Kemkes en Energiewacht hebben in de afgelopen drie jaar nadrukkelijk hun nek uitgestoken om de instrumenten die zijn ontwikkeld om tot een goed certificeringstraject te komen, te testen en toetsen.

Certificeringstraject

In de afgelopen drie jaar is op initiatief van Techniek Nederland door opleiders en kennisinstellingen zoals ISSO, InstallQ, VFK, Rogafa en Wij Techniek gewerkt aan een werkbaar en betaalbaar certificeringstraject dat de veiligheid van gasverbrandingsinstallaties in Nederland moet garanderen. Onderdeel daarvan is de opzet van een scholingsprogramma om meer dan 25 duizend monteurs met (veel) praktijkervaring op een snelle, goedkope en slimme manier bij te scholen, zodat zij het certificaat kunnen behalen.

Certificeringstraject

InstallQ, borger van kwaliteitsregelingen in de installatiesector, maakte een opzet die uiteindelijk resulteerde in een website (www.VakmanschapCO.nl) waarop installatiebedrijven heel eenvoudig stap voor stap hun monteurs richting certificaat kunnen helpen. De eerste stap is het maken van een online assessment. Die geeft inzicht in het kennisniveau. Op basis daarvan kan de monteur ervoor kiezen eerst zijn kennisniveau op te krikken middels gerichte opleidingen. Blijkt het niveau (al) voldoende, dan kan hij via dezelfde website een online examen doen. Slaagt hij voor dit examen, dan kan hij direct een aanvraag doen voor het afleggen van een praktijkexamen bij een geaccrediteerd praktijkopleidingsbedrijf.

Pilotbedrijven

De servicebedrijven Bonarius, Kemkens, Feenstra en Energiewacht fungeerden als pilotbedrijven om de inhoud van de opleiding en de inrichting van de website met daarop de examentools te testen. Dat leverde veel grotere en kleinere verbeteringen op en resulteerde uiteindelijk in de website. Tien monteurs van genoemde bedrijven doorliepen inmiddels het certificeringstraject en kregen uit handen van Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra de eerste certificaten. ‘En daarmee zijn jullie de absolute koplopers in de installatiesector’, zo complimenteerde Terpstra de tien mannen, ’want’, zo vervolgde hij, ‘jullie zijn de eerste tien van in totaal 20 tot 30 duizend monteurs die de komende jaren dit certificaat moeten gaan halen om te zorgen voor een veilige aanleg van cv-installaties.’

Ervaringen

Arjen Brinkhorst, opleidingscoördinator bij Bonarius, motiveerde de voortrekkersrol die het installatiebedrijf heeft genomen door te stellen dat er al veel te lang is gesold met de veiligheid van de 7,5 miljoen huishoudens in Nederland met een cv-ketel in huis. De conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren glashelder; de veiligheid laat te wensen over. ‘Wij stonden volledig achter die conclusie’, zegt Brinkhorst. ‘Wij hebben in dit traject onze inbreng gehad bij het opzetten van goede scholingsinitiatieven van opleiders zoals IW Nederland en ROVC. Inmiddels zijn we als bedrijf zelf ook geaccrediteerd als praktijkexamenlocatie. Daar zullen we eerst onze eigen monteurs allemaal aan een certificaat helpen, maar in de nabije toekomst willen we de locatie ook openstellen voor andere bedrijven die hun monteurs willen laten certificeren.’ Zijn advies voor andere installatiebedrijven met het oog op de wet die morgen waarschijnlijk door de Kamer zal komen: ‘Begin zo snel mogelijk.’

Beter studiemateriaal

Ben Goossens, commercieel manager bij Kemkens Installatieburo uit Oss gaf aan dat ‘zijn’ jongens het examen zeker niet makkelijk vonden. ‘Die jongens werken vaak al tien of meer jaar in de praktijk aan ketels en het bleek best pittig om alles precies volgens de regels te doen en het examen te halen. Ik ben dan ook trots dat zes mensen van mij nu al in het bezit zijn van een certificaat.’ Ruimte voor verbetering van het traject ziet hij zeker ook nog wel. ‘Ik pleit voor beter studiemateriaal, zodat monteurs die het certificaat wíllen halen, beter worden ondersteund.’ Hij onderschrijft het advies van Brinkhorst om zo snel mogelijk te beginnen. ‘Het is zo eind 2020 en dan kom je niet meer aan de bak zonder certificaat.’

Kwaliteitsslag

Terpstra zei veel respect te hebben voor de eerste tien praktijkmannen dat zij erin zijn geslaagd het pittige examen te halen. ‘Ik hoop dat jullie een voorbeeld zijn voor de volgend 25 duizend monteurs. Als Techniek Nederland stimuleren en ondersteunen wij van harte de kwaliteitsslag die de sector maakt als straks enkele tienduizenden gecertificeerde monteurs de weg op gaan. Wij vertellen de consument altijd dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit als zij een installateur van Techniek Nederland over de vloer krijgen. Dat moeten we dan natuurlijk ook waarmaken. Certificering is daarom een belangrijke voorwaarde om lid te worden en blijven bij de brancheorganisatie.’

Lobby

Terpstra maakte van de gelegenheid gebruik nog een keer aan te geven dat de brancheorganisatie er in het lobbycircuit de laatste jaren bovenop heeft gezeten om een zo goed mogelijk regeling te realiseren. ‘Wij hebben bij het ministerie steeds benadrukt dat het certificeringstraject betaalbaar moet zijn voor de vaak kleinere installatiebedrijven met twee of drie man personeel. Maar ook dat de administratieve afhandeling eenvoudig en betaalbaar blijft. En een heel belangrijk punt waar wij voortdurend op hebben gehamerd is het borgen van een goede handhaving. De bokken moeten worden gescheiden van de schapen, zo benadrukte de voorzitter van Techniek Nederland. ‘Als er geen sancties volgen als niet-gecertificeerde bedrijven gasverbrandingsinstallaties aanleggen, dan heeft een certificering uiteindelijk geen zin. Dan hebben gecertificeerde bedrijven, zoals de koplopers hier vandaag, alleen maar kosten gemaakt zonder dat dit wordt beloond.’

Techniek Nederland heeft op haar website een dossier samengesteld over de wettelijke certificering voor cv-installateurs. Tevens is er een pagina met veelgestelde vragen over de wettelijke certificeringsregeling