EW11 cover 600
18 februari 2019

Elektrische auto’s gaan stroom uit het wegdek halen

foto solaroad

Na een succesvolle pilot met een fietspad in Krommenie dat elektriciteit opwekt, wordt op 7 maart op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Het kennisconsortium dat de Solaroad ontwikkelt denkt dat alle 9 miljoen auto’s in de toekomst rijden op de stroom uit het wegdek.

Wanneer een derde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) uit zonnewegdek zou bestaan, kan in de toekomst het hele elektrische wagenpark worden gevoed vanuit SolaRoad. Dat verwacht het consortium waarin TNO en bouwbedrijf Strukton Civiel samenwerken voor de ontwikkeling van deze technologie.

SolaRoad

SolaRoad zet met het zonnewegdek in twee wegtrajecten in Noord- en Zuid-Holland een belangrijke stap in de richting van de beoogde grootschalige toepassing van dit innovatieve product waarbij zonnepanelen zijn geïntegreerd in het wegdek en zonlicht op grote schaal wordt omgezet in elektriciteit.

Na fietspad ook rijbaan

De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer en op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse. De techniek die SolaRoad daarvoor gebruikt is de afgelopen vier jaar succesvol getest op 90 meter fietspad bij Krommenie en is inmiddels dermate doorontwikkeld dat deze nu toegepast kan worden op de rijbaan.

Elektriciteitsopbrengst

De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh per jaar. Die energie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens. Potentieel kunnen met deze techniek in de toekomst straks alle 9 miljoen elektrische auto’s worden gevoed.

Marktrijpe technologie

Arian de Bondt, directeur van Strukton Civiel Regio West denkt dat SolaRoad na de geslaagde pilot met het fietspad een inmiddels bewezen technologie is en daarom marktrijp voor grootschaliger toepassing. ‘Op de busbaan en de parallelweg zetten we de eerste stap naar toepassing op wegen voor zwaar verkeer. Als Strukton richten we ons graag op projecten of producten met een sterke technologiecomponent. SolaRoad past hier uitstekend bij. Met vertrouwen zetten wij samen de stap naar grootschalige toepassingen, waarmee wij bijdragen aan een comfortabele, duurzame infrastructuur voor iedereen.’