EW02 cover 600
3 januari 2019

Energie-investeringsaftrek vergemakkelijkt energietransitie

eia-2

Als u uw klanten wilt verleiden te investeren in energiezuinige technieken, is het verstandig te wijzen op de energie-investeringsaftrek waarvoor zij in aanmerking komen. Bedrijven die investeren in op de Energielijst genoemde technieken kunnen tot 45 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Tevens levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

147 miljoen

Voor deze fiscale stimuleringsmaatregel stelt de overheid dit jaar 147 miljoen euro ter beschikking, zo maakte de Rijksdienst voor ondernemend Nederland bekend. De uitvoeringsorganisatie maakt bekend dat een nieuw hoofdstuk is toegevoegd aan de Energielijst gericht op energietransitie. Binnen dit hoofdstuk wordt elektrificatie en het gebruik van waterstof aangemoedigd. Bijvoorbeeld het lokaal produceren van waterstof door elektrolyse, waarna het waterstof wordt bijgemengd met aardgas. Dit zal de vermindering van het gebruik van aardgas ondersteunen. Daarnaast wordt de afvang en de opslag van CO2 gestimuleerd.

Stimulering opslag

Vanaf 2019 wordt de opslag van duurzaam geproduceerde warmte en elektriciteit gestimuleerd en is er een nieuwe code die systeemintegratie op het net bevorderd. Zo is er een nieuwe techniek opgenomen welke automatisch productie-installaties van fabrieken aan of uit zet om het schommelende energie-aanbod van duurzame energie op het net te balanceren.

Warmtepompen

Een andere opvallende wijziging voor de gebouwde omgeving is de aparte opname van warmtepompen waarbij gebruik wordt gemaakt van een halogeenvrij koudemiddel.

Bekijk hier de Energielijst 2019 of lees hier verder voor meer informatie over de EIA