EW02 cover 600
9 september 2018

Energieneutraal archiveren in Amsterdam

archiefWethouder Touria Meliani slaat de eerste paal in gezelschap van Bert de Vries, directeur Stadsarchief Amsterdam (foto Bas Uterwijk)

Energieneutraal je archief beheren. Dat wil de gemeente Amsterdam. Vanaf medio 2019 kan de gemeente dat in een energieneutraal archiefdepot. Wethouder Kunst en Cultuur van Amsterdam, Touria Meliani, sloeg in gezelschap van Bert de Vries, directeur Stadsarchief de eerste paal.

De volledig energie-neutrale archiefbewaarplaats zal verrijzen in Amsterdam Noord en is een uitbreiding van het Stadsarchief Amsterdam in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat. De nieuwe bewaarplaats wordt ontwikkeld, gebouwd en na oplevering onderhouden door BAM Bouw en Techniek.

Strenge klimaatnormen

Het gebouw zal onder meer door bouwwijze, toepassing van zonnepanelen en warmtewisselaars minimaal evenveel energie opwekken als verbruiken. In het depot worden strengere klimaatnormen gehanteerd dan in de Archiefwet is voorgeschreven, de temperatuur blijft tussen de 13-18 graden, de luchtvochtigheid tussen 40 en 50%. Dat heeft een positief effect op het behoud van de documenten en dankzij het toepassen van de marges ook op het energieverbruik.