EW07 omslag 600
7 mei 2020

Energietransitie loopt gevaar door coronacrisis

warmtenetwerk

De combinatie van lage energieprijzen, de verslechtering van het investeringsklimaat en vertraging van projecten heeft volgens de warmtebranche een flink negatief effect heeft op het halen van de klimaatdoelstellingen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Stichting Warmtenetwerk die pleit voor maatregelen om het investeringsklimaat voor duurzame warmte te verbeteren.

Uit het onderzoek dat Stichting Warmtenetwerk in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) uitvoerde onder haar eigen leden, komt een somber toekomstbeeld over het effect van de coronacrisis op het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen. De respondenten maken zich zorgen over het effect van de optelsom van onder andere de lage energieprijzen, verslechtering van het investeringsklimaat en de vertraging die zowel kleine als grote projecten oplopen.

Startinvesteringen

Erik Stronk, voorzitter bij Stichting Warmtenetwerk vindt dat de overheid nu passende maatregelen moet treffen om het investeringsklimaat in de warmtesector te verbeteren. ‘De plannen voor verduurzaming moeten doorgaan en de vergunningsprocedures moeten weer worden opgepakt. We zien vooral maatregelen die toegang tot startinvesteringen stimuleren als katalysator voor duurzame warmteprojecten. Zo kunnen we de geplande uitbreidingen van het aantal nieuwe warmteaansluitingen tijdig en verantwoord samen realiseren. Dit is van belang tijdens én na de crisis.’

De staat van de branche

Uit het onderzoek blijkt overigens dat de warmtesector (opwek, distributie en exploitatie) er momenteel nog goed voorstaat. De verwachte omzetdalingen in het tweede en derde kwartaal blijven beperkt. De resultaten voor het derde kwartaal zijn afhankelijk van het doorzetten van de voorgenomen nieuwe warmte-aansluitingen bij geplande projecten.

Juist nu doorzetten

De verwachting is wel dat het investeringsklimaat slechter wordt. Ongeveer een derde van de bedrijven maakt nu gebruik van de nieuwe, coronagerichte overheidsinstrumenten, zo ziet Stronk. ‘Het gaat goed met de branche, dus wat ons betreft is dit juist hét moment om de voorgenomen warmtetransitie door te zetten. We zien enorm veel kansen om juist nu samen te gaan voor de klimaatdoelstellingen. Maar daarvoor zijn wel stimuleringsmaatregelen nodig die investeringen in warmteprojecten laagdrempelig maken.’

extra plaatje warmntenetwerk.JPG

Over het onderzoek

Stichting Warmtenetwerk heeft de inventarisatie van de NVDE op 14 april uitgezet onder haar 210 leden, waaronder aannemers, exploitanten, fabrikanten, ingenieursbureaus, onderzoeksinstituten, overheden en woningcorporaties. Het was onderdeel van een grotere inventarisatie binnen de hele energiesector. Meer informatie over het onderzoek vind je hier en hier.