EW06 Omslag 600
1 maart 2021

Erkenningsregeling zonnestroomsystemen borgt kwaliteit PV-installaties

erkenningsregeling zonnestroomsystemen InstallQ

De vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen van stichting InstallQ borgt een gegarandeerde kwaliteit. Installatiebedrijven met zo’n erkenning op zak voldoen onder meer aan de Wet Kwaliteitsborging.

Hoe is een consument verzekerd van goede en juist geplaatste en aangesloten zonnepanelen? Het antwoord is: als het installatiebedrijf dat de werkzaamheden verricht is gecertificeerd volgens de erkenningsregeling Zonnestroomsystemen. Deze regeling beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Kwaliteitsborging aan de voorkant

De kern van de erkenningsregeling is dat kwaliteitsborging nu aan de voorkant van het proces ligt. Wil van Ophem, technisch directeur InstallQ: ‘De erkenningsregeling beschrijft meetmethodieken en andere instrumenten voor een goed ontwerp en optimale uitvoering. Daarnaast kunnen de installatiebedrijven zelf controles uitvoeren met een checklist.’

Breed draagvlak

Die checklist is één-op-één gelijk aan die van Scope12; de nieuwe inspectienorm van SCIOS die tot stand kwam op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar, iKeur en Techniek Nederland. Van Ophem: ‘Bij al onze erkenningen zoeken we zoveel mogelijk samenwerking en afstemming met stakeholders. Zo creëren we een breed draagvlak voor de kwaliteitsverbetering en veiligheid van de installatiesector.’

Wet Kwaliteitsborging

De vernieuwde erkenningsregeling sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging die stapsgewijs wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2021. Meegenomen zijn nieuwe regels in de bouw, waaronder de NEN1010, de norm voor laagspanningsinstallaties. Ook is geleerd van incidenten uit de praktijk, zoals pv-installaties die in brand vlogen. ‘Werken volgens deze erkenning kan dergelijke voorvallen voorkomen’, aldus Van Ophem.

Erkenningsregeling zonnestroomsystemen

De vernieuwde erkenning is in te zien en aan te vragen via de site van InstallQ, onder vakgebied Zonnestroomsystemen. De erkenningsregeling maakt onderscheid tussen kleine installaties (met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 ampère) en grote systemen (boven de 3 x 25 A). Zo geven grote installaties meer risico en vergen meer eisen voor vakbekwaamheid. Houders met een erkenning voor grote installaties krijgen ook vaker een kwaliteitscontrole.