EW06 Omslag 600
10 juli 2020

Europa geeft ruim baan voor waterstof en thuisbatterijen

thuisbatterij.JPGfoto Nilar

Met zonne- en windenergie komen we er niet om de klimaatdoelen van Parijs te halen, stellen de leden van het Europees Parlement vast. Daarom komt er ruim baan voor alternatieven zoals waterstof en thuisopslag van energie. Ook stroomopslag in auto’s hoort daarbij.

Het Europarlement nam vandaag een resolutie aan over de ontwikkeling waterstof en energieopslag. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie daarom op door te gaan met onderzoek naar waterstof. Ook kan Europese steun helpen om de kosten van groene waterstof te drukken en het economisch aantrekkelijk te maken. Verder zouden gaspijpleidingen gebruikt kunnen worden als vervoerslijnen voor waterstof. Het Europees Parlement wil daar meer onderzoek naar, ook omdat gas op termijn zal worden afgebouwd.

Thuisbatterijen en opslag in auto’s

Zo langzamerhand is duidelijk dat energie uit zon en wind niet altijd betrouwbaar is. Als er te weinig wind staat, kunnen turbines onvoldoende aan de energievraag voldoen. Hetzelfde geldt voor donkere dagen. In dat geval wordt er te weinig zonnestroom opgewekt. Daarom moeten we groene energie opslaan zodat er genoeg is op energiearme dagen. Thuisbatterijen en opslag in auto’s zijn daarvoor goede middelen, aldus het Europees Parlement. Te denken valt aan nieuwe batterijtechnologieën en warmte- en koudeopslag.

Versoepeling regelgeving

Verder moet de EU-regelgeving rond nieuwe energievormen worden versoepeld zodat het makkelijker wordt om over te stappen op waterstof en andere vormen van energieopslag. Momenteel zijn er te veel dubbele belastingen, zijn de energienetwerken verouderd en schieten de EU-netwerkcodes tekort. Voor ontwikkelaars van faciliteiten voor energieopslag is het daardoor lastig werken. Het Europees Parlement wil dat deze barrières opgeheven worden.

Nederland

Nederlandse Europarlementariërs zijn blij met het bereikte resultaat. ‘Energieopslag houdt de toekomstige energieprijs beheersbaar door pieken en dalen op te vangen en is daarmee voor het CDA van groot belang voor een haalbare en betaalbare energietransitie,’ zegt CDA’er Tom Berendsen. ‘We moeten slim investeren in de benodigde infrastructuur. Dat biedt ook kansen voor Nederland.’

VVD’er Bart Groothuis maakt zich sterk voor waterstof. ‘Hier liggen kansen voor Nederland, de energietransitie en vooral ook voor nieuwe bedrijvigheid die deze innovatie kan stimuleren.’

FvD’er Rob Roos vindt het jammer dat schone kernenergie als alternatief niet voorkomt in de plannen. Zijn partij pleit voor een andere energiemix, waar ruimte is voor echte innovatie met kernenergie, zuinige omgang met fossiel en gebruik van gas.’