EW06 Omslag 600
16 juni 2020

Extra vrije dagen in plaats van hoger loon

cao.JPG

Techniek Nederland voert voortdurend overleg om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Met de vakbonden is afgesproken dat werkgevers die in problemen zijn door de coronacrisis en dat kunnen aantonen, de loonsverhoging van 1 juli aanstaande kunnen omzetten in 29 extra vakantie-uren tot 1 december van dit jaar.

Het gaat om de loonsverhoging van 3,5% die al was vastgelegd in de cao. Van 1 juli tot en met november van dit jaar kunnen werkgevers die loonsverhoging omzetten in extra vakantierechten. Techniek Nederland en de vakbonden zijn deze ‘dispensatieregeling’ overeengekomen in de Vakraad Metaal en Techniek. Na 1 december moet de loonsverhoging alsnog worden doorgevoerd.

Onderbouwing nodig

Werkgevers die gebruik willen maken van de dispensatieregeling kunnen een verzoek indienen bij de Vakraad. Om in aanmerking te komen moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • Het bedrijf moet zijn financiële positie vóór en tijdens de coronacrisis onderbouwen
  • De meerderheid van de werknemers moet goedkeuring verlenen, bijvoorbeeld middels een lijst met handtekeningen of een (digitale) enquête onder alle werknemers.
  • De werkgever moet verklaren dat zij op het moment van indienen van het verzoek niet in staat van surséance verkeert
  • De werkgever moet verklaren geen dividend of bonussen uit te keren in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.

Techniek Nederland is teleurgesteld dat de vakbonden niet bereid bleken tot robuustere maatregelen. Meer informatie leest u op de website van de brancheorganisatie.