EW06 Omslag 600
2 mei 2019

Extra warmtebuffer voor Amsterdamse warmte

vattenfal-klein

Vattenfall gaat de Amsterdamse warmtenetten verder optimaliseren en met elkaar verbinden. Onderdeel van het project is een extra warmtebuffer van 3.600 m3 en een hulpwarmtecentrale voor de koudste dagen van het jaar. Voor de uitvoering heeft het energiebedrijf gekozen voor ENGIE  Services West dat de hulpwarmtecentrale en de buffer aanlegt en Denys Engineers & Contractors dat de warmteleiding legt.

De Amsterdammers ontvangen nu hun stadswarmte vanuit twee verschillende bronnen. De warmte van Amsterdam Zuid Oost komt vanuit de Diemen centrale en de warmte in Noord West vanuit de centrale van AEB Amsterdam. De gebieden Nieuw West en Zuideramstel zullen met elkaar verbonden worden door een 3.8 kilometer lange pijplijn. Voor beide gebieden is tot 2025 een groei voorzien van totaal zo’n 20.000 woningen. En dat betekent ook meer vraag voor stadswarmte.

Warmtebuffer en Hulpwarmtecentrale

Naast de koppeling van de netten komt er langs de A10 in de bocht bij de A4 een warmtebuffer waar 3.600 kubieke meter warm water in kan worden opgeslagen. Dit is een kleinere versie van de warmtebuffer, die Vattenfall al enige jaren bij de Diemen centrale heeft staan. Hierdoor kan er meer warmte vanuit het AEB Amsterdam naar het bestaande net in Zuid Oost Amsterdam worden gevoerd. Ten slotte komt op dezelfde locatie een hulpwarmtecentrale (HWC) voor de aller koudste dagen van het jaar en voor een nog meer betrouwbare stadsverwarming.

Groeiende vraag

Het project maakt onderdeel uit van een voorlopige gezamenlijke investeringsagenda (Vattenfall en AEB Amsterdam werken samen in Westpoort Warmte) van 400 miljoen euro voor stadswarmte in Amsterdam tot 2022. ‘Amsterdam is zich steeds meer aan het voorbereiden op een leven zonder aardgas’, zegt Alexander van Ofwegen, warmte directeur Vattenfall. ‘De warmtevraag in nieuwbouw en bestaande bouw neemt toe en ook de vraag om te worden aangesloten op het warmtenet. De koppeling zorgt voor een robuuster en betrouwbaarder systeem waardoor de leveringszekerheid gegarandeerd kan worden voor de toekomst.’

Fossielvrij binnen één generatie

Vattenfall streeft naar fossielvrij binnen één generatie. Vattenfall Warmte is al actief bezig met het ontwikkelen en het gebruik maken van verschillende duurzame bronnen op haar warmtenet. ‘Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen we ook meer duurzame bronnen toevoegen en beschikbaar maken voor de hele stad’, aldus Van Ofwegen.