EW06 Omslag 600
4 februari 2021

Ferroli komt installateurs tegemoet bij vervanging beveiligingssensor

ferroli.JPG

Ferroli heeft in nauw overleg met Techniek Nederland een regeling opgesteld voor het plaatsen van een beveiligingssensor op een aantal cv-ketels. De fabrikant stelt de beveiligingssensor gratis ter beschikking en betaalt de installateur een tegemoetkoming voor de montagekosten.

In 2019 was in het BNN/VARA-programma Kassa een alarmerende reportage te zien over cv-ketels van het merk Ferroli. Naar aanleiding daarvan stelde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek in. Uitkomst: Het aanbrengen van een thermische beveiliging is nodig om veiligheidsrisico’s te voorkomen.

Om welke toestellen gaat het?

Naar aanleiding van de conclusies van de NVWA kreeg Ferroli de opdracht een beveiligingssensor te ontwikkelen die ervoor dat de cv-ketel uitschakelt bij oververhitting. De sensor is nodig voor cv-ketels van de typen Econpact, MegaDens, Ultima en MegaLux, geproduceerd tussen 1997 en 2008.

Geen verplichting, wel dringend advies

Installateurs zijn niet verplicht de sensoren te plaatsen, maar Techniek Nederland doet een dringend beroep op de installateurs om dat – in het belang van de veiligheid van klanten – wél te doen. Dat hoeft niet direct, maar kan worden meegenomen bij het eerstvolgende regulier onderhoud. Volgens Ferroli kost het aanbrengen van de beveiligingssensor gemiddeld slechts één à twee minuten.

Op de website van Ferroli staat een meer informatie over het plaatsen van de beveiligingssensor. 

Wie betaalt de sensor en de montagekosten?

Installateurs kunnen de beveiligingssensoren los bestellen via Ferroli of in de onderhoudsset bij de groothandel. Techniek Nederland heeft in nauwe onderhandelingen met Ferroli een regeling getroffen die ervoor zorgt dat de ketelfabrikant de sensor betaalt en daarnaast een tegemoetkoming verstrekt voor de montagekosten.

Vergoeding

Bij plaatsing van meer dan 250 sensoren ontvangt de installateur € 2,75 per sensor. Bij plaatsing van 250 sensoren of minder, dan krijgt u van Ferroli een tegoed:

  • voor 100 - 250 aangebrachte sensoren: 750 euro;
  • voor 10 - 100 aangebrachte sensoren: 250 euro;
  • voor 1 – 10 aangebrachte sensoren: 125 euro.

Het tegoed is naar eigen inzicht te besteden aan directe bestellingen bij Ferroli Nederland en dus niet bij aankopen van producten van Ferroli bij de groothandel.

Administratieve en financiële afhandeling

  • Mailen

Installateurs mailen een lijst met de unieke type- en serienummers van de ketels waarin de sensor is aangebracht naar verkooponderdelen@ferroli.nl. Bij meer dan 250 aangebrachte sensoren kunnen zij per kwartaal een factuur indienen. Tot 250 aangebrachte sensoren verstrekt Ferroli per installateur eenmalig een tegoed. De tegemoetkomingsregeling geldt tot 1 april 2023.

  • Steekproef

Ferroli behoudt zich het recht voor om in een steekproef van maximaal 3% van de aangemelde cv-ketels te controleren of de thermische sensor daadwerkelijk is aangebracht. Ferroli stelt de betreffende installateur vooraf op de hoogte als een cv-ketel deel uitmaakt van de steekproef. De steekproef is gebaseerd op het unieke typenummer van de ketel waarop de sensor is aangebracht en het adres waar de cv-ketel is geplaatst. Installateurs moeten hun klant toestemming vragen om de adresgegevens aan Ferroli te verstrekken en deze toestemming moeten zij vastleggen in hun administratie.

  • Wat doet u als klanten de beveiligingssensor sneller willen hebben?

Het is mogelijk dat uw klanten erop aandringen dat u de beveiligingssensor vóór het eerstvolgende regulier onderhoud plaatst. Ferroli heeft een brief opgesteld waarin staat dat de NVWA heeft vastgesteld dat dit niet nodig is. Met deze brief kunt u de klant overtuigen dat plaatsing van de sensor kan gebeuren bij een volgend regulier onderhoud van de cv-ketel.