EW06 Omslag 600
8 februari 2021

Flamco steunt duurzame waterkrachtprojecten in Brazilië

brazilie.JPGDe Engenheiro Ernesto Jorge Dreher waterkrachtcentrale

Flamco doneert voor elke XStream afscheider die het bedrijf in het eerste kwartaal verkoopt een bedrag aan twee duurzame waterkrachtprojecten in Brazilië. De hoogte hiervan baseert de fabrikant op de jaarlijkse CO2-besparingen die de verkochte afscheiders opleveren. De geldwaarde van deze besparingen wordt door Flamco verdubbeld en vervolgens gedoneerd.

Flamco XStream lucht- en vuilafscheiders zorgen ervoor dat cv-installaties efficiënter werken. Daardoor gebruiken ze tot wel 15 procent minder gas, maar beperken zij ook de uitstoot van CO2. Op jaarbasis kan dat oplopen tot ongeveer 300 kg per huishouden. 

VN-gecertificeerde projecten

De specialist in hydronic flow control schenkt de waarde van die CO2-besparingen aan twee kleinschalige waterkrachtprojecten in Brazilië. Deze duurzame waterkrachtcentrales helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze zijn als project door de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) gecertificeerd onder het Kyoto Protocol van de UN Climate Change Convention.

CO2-besparing verdubbelen

Flamco zal de gemiddelde jaarbesparing aan kg koolstofdioxide van de verkochte XStream afscheiders verdubbelen. Haar bijdrage wordt dus hoger naarmate er meer XStream afscheiders zijn verkocht. De actie geldt voor alle XStream afscheiders die Flamco in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd via de groothandel verkoopt, ongeacht de brandstof die de verwarmingsinstallatie als energiebron verbruikt. De fabrikant verwacht enkele tonnen aan CO2-gelieerde besparingen te doneren.

Ecologische en sociaal-economische winst

De twee kleinschalige waterkrachtprojecten in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul: SHP Engenheiro Ernesto Jorge Dreher (17,95 MW) en Engenheiro Henrique Kotzian (13,23 MW) gebruiken geen fossiele brandstoffen. Ze hebben met hun kleine waterreservoirs van 0,83 en 0,66 km2 vrijwel geen significante milieueffecten in vergelijking met grote waterkrachtcentrales. Verder gebruiken ze natuurlijke beddingen om schade aan bodem, flora, fauna en de aanwezige waterbronnen te voorkomen. Daarnaast dragen de twee projecten bij aan de regionale sociaal-economische vooruitgang en levenskwaliteit. Zo stimuleren ze de directe lokale banengroei, het onderwijs (vakopleiding en milieueducatie) en de technologische ontwikkeling en infrastructuur. Ook zorgen ze voor een betrouwbare energievoorziening, extra (belasting)inkomsten en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.