EW04 Omslag 600
25 september 2020

Gasketelwet treedt op 1 oktober in werking

ketel kassa.JPG

Vrijdag 25 september publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de wettelijke regeling voor CO-certificering in het Staatsblad. In het bericht staan de wettelijke eisen waaraan installateurs straks moeten voldoen om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen te mogen uitvoeren. De wet gaat in op 1 oktober.

In juni van dit jaar werd de invoering van de ‘Gasketelwet’ (niet voor het eerst) op het laatste moment uitgesteld, maar nu gaat het er echt van komen. Alleen bedrijven die beschikken over een wettelijk certificaat mogen nog werken aan gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen. De regeling geldt voor het installeren, repareren, onderhouden én het in bedrijf stellen van cv-ketels, geisers of gashaarden.

Overgangstermijn van anderhalf jaar

Vorige week maakte BZK het- na vijf jaar praten over de wet - nog even spannend. Maar op donderdag 1 oktober is het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties echt in werking gegaan. Installatiebedrijven hebben vanaf nu anderhalf jaar (tot 1 april 2022) de tijd om zich voor te bereiden. Bedrijven die daarna zonder het CO-certificaat werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden, zijn in overtreding en kunnen een boete krijgen. Ook consumenten en zakelijke opdrachtgevers die een niet-gecertificeerd bedrijf inschakelen kunnen beboet worden.

Monteur moet vakbekwaam zijn

Bedrijven komen alléén in aanmerking voor het CO-certificaat wanneer zij beschikken over vakbekwame monteurs. De monteur moet onder meer actuele kennis hebben van de oorzaken van koolmonoxideongevallen. Daarnaast moet hij of zij rookgasafvoerkanalen kunnen beoordelen en beproeven en rookgasmetingen kunnen interpreteren en uitvoeren.

Certificerende instellingen

De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt welke certificerende instellingen en welke certificatieschema’s worden toegelaten voor de CO-certificering. In het certificatieschema staan onder meer de eisen die gelden voor de steekproefcontroles en de audits. Er zijn nu certificatieschema’s bekend van InstallQ (BRL 6000-25), KIWA en het kwaliteitsinstituut van de kachel- en haardenbranche.

Beeldmerk en register

Gecertificeerde bedrijven voeren straks een beeldmerk dat de overheid ter beschikking stelt. Daarmee is het voor consumenten meteen duidelijk of zij een bedrijf inschakelen dat over het CO-certificaat beschikt. Ook komt er een online openbaar register beschikbaar onder verantwoordelijkheid van de overheid. In dit register vinden consumenten straks alle gecertificeerde cv-bedrijven. Ook de certificerende instellingen en certificatieschema’s die de minister heeft goedgekeurd komen in het register.

Lees hier de volledige bekendmaking in het Staatsblad

 

(dit bericht is voor het laatst geactualiseer op 1 oktober)

VakmanschapCO.nl

Techniek Nederland, opleidingsfonds Wij Techniek, NVKL, InstallQ en de werknemersorganisaties hebben een theorietoets, een praktijkexamen en examinering ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het klaarstomen van hun monteurs tot gecertificeerde monteurs. Alle informatie hierover is te vinden op VakmanschapCO.nl.
Techniek Nederland stelt exclusief voor leden het Handboek CO-certificering beschikbaar. Het gratis Handboek helpt bedrijven om snel en zonder rompslomp aan de eisen te voldoen.