EW04 Omslag 600
2 september

Gasloos sanitairgebouw vakantiepark Jagerstee

Windje is nog het enige gas dat vrijkomt op de wc

Technea Duurzaam-web

Bij vakantiepark RCN de Jagerstee in Epe is duurzaamheid een belangrijk thema. Ze gaan zuinig om met energie, verkopen biologisch voedsel en gebruiken milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Onlangs verduurzaamde het park het sanitairgebouw met warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen en douche-wtw’s.

Technea Duurzaam onderzocht samen met Rentema Adviesbureau Installatietechniek en Gelders Service bedrijf hoe het de warmtevraag voor warmtapwaterbereiding op het vakantiepark zoveel mogelijk kon beperken. In vervolg daarop werd onderzocht hoe de resterende warmwaterproductie zo efficiënt mogelijk kon plaatsvinden.

De installaties

Om continu warm tapwater te garanderen zijn 2 mono-block warmtepompen van 34 kW geïnstalleerd. 7 vlakkeplaat zonnecollectoren verwarmen een 1.500 liter buffervat. Vanuit dit vat worden twee 1.000 liter tapwaterboilers indirect geladen via de warmtewisselaars in de boilers. Voor legionellapreventie hebben beide boilers een elektrisch element van 12kW.

Restwarmte douchewater

Om de warmwatervraag te verminderen, is een 8-pijps douche-wtw met pompunit geplaatst. Deze installatie (Multivert) bestaat uit meerdere geschakelde douchepijp-wtw’s en verwarmt koud aanvoerwater met de restwarmte van gebruikt douchewater.

douchepijp wtw-klein

Douchepijp-wtw

Een douchepijp-wtw bestaat uit meerdere, gescheiden koperen lagen. Het warme (afval) water stroomt daarbij in cycloon vorm door het binnenste gedeelte van de buis. Hierbij geeft het water de warmte af aan de buis. Door een andere laag in de buis stroomt koud aanvoerwater dat hierdoor gemiddeld van 10 ̊C naar 25 ̊C wordt voorverwarmd. Het nu warmere water stroomt vervolgens via de buffer naar de twee tapwaterboilers.