Omslag_EW05 600
28 oktober 2020

Gebruik (soms) een mondkapje!

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast

mondkapje.JPG

Eind maart stelden de bouw- en technieksector een protocol ‘Samen veilig doorwerken’ op. Vandaag zien de partijen achter het protocol, waaronder Techniek Nederland, Bouwend Nederland en FNV en CNV de noodzaak het protocol aan te passen. De aanpassingen gaan met name over het gebruik van mondkapjes en over de quarantaineregels.

Download het protocol

De anderhalve-meterregel is en blijft volgens de opstellers van het protocol de belangrijkste en meest effectieve regel om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Houd bij het werk dus altijd 1,5 meter afstand en plan het werk op tijdstippen dat er zo min mogelijk mensen aanwezig zijn. Houd je je aan die basisregels, dan is een mondkapje of een face shield niet nodig. Volgens het nieuwe aangepaste protocol is een mondkapje of face shield wél verplicht bij:

  • Bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen
  • Verplaatsingen in publieke binnenruimten
  • Werkzaamheden in publieke binnenruimten waarbij het werkgebied niet afgezet kan worden.

Werken bij mensen thuis

Het advies om mondkapjes te gebruiken bij contactmomenten is een duidelijk signaal van de sector aan vakmensen, bedrijven en hun klanten. Werk je bij particulieren thuis, dan gebruik je een mondkapje of face shield tijdens het eerste persoonlijke contact met de klant, beheerder of bewoner. Tijdens dat eerste gesprek maak je afspraken met de klant om veilig te kunnen werken. Die afspraken kunnen onder meer gaan over momenten en situaties waarin het veilig is om zónder mondkapje of face shield te werken. Soms zullen bewoners erop aandringen dat je een mondkapje of face shield draagt. De opstellers van het protocol geven aan dat bedrijven uiteraard aan zo’n verzoek kunnen voldoen, maar dat het niet betekent dat medewerkers én de bewoners zich dan niet aan de basisregels hoeven te houden.

Wanneer draag je géén mondkapje?

In twee gevallen wordt volgens het nieuwe protocol nooit een mondkapje of face shield gedragen:

  • Als je al adembescherming draagt (FFP2, halfgelaat, volgelaat)
  • Als het dragen van een mondkapje gevaarlijk is. Bijvoorbeeld als je werkt met draaiende delen of bij elektra.

Geadviseerd wordt de risico’s vooraf in te schatten en in dat geval geen mondkapje te gebruiken. Als dit problemen geeft met handhavers, opdrachtgevers of beheerders van ruimten, dan kan worden verwezen naar het protocol.

Download hier de nieuwste versie van het protocol

terspra corona.JPG

We hebben geen keus meer

Doekle Terpstra steunt de beslissing van het kabinet om nog even te wachten met een volledige lockdown. In een videoboodschap zegt de voorzitter van TN tegelijkertijd dat werkgevers en werknemers geen keus meer hebben en hun verantwoordelijkheid moeten nemen door zich strikt aan de coronaregels te houden.