EW06 Omslag 600
21 december 2020

Geluidseis buiten-units uitgesteld naar 1 april 2021

buitenunit

Op 1 januari zouden de nieuwe geluidseisen voor buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking ingaan. Die datum is nu door het ministerie van BZK toch weer uitgesteld naar 1 april 2021.Aanleiding voor het uitstel is dat de Lente-akkoord partijen de voorbereidingstijd voor nieuwbouwprojecten dermate kort vonden dat zij uitstel hebben gevraagd. 

De nieuwe wettelijke geluidsnormen staan in het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189 1). Ze hebben betrekking op buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. In andere woorden: buitenunits van lucht-waterwarmtepompen en lucht-luchtwarmtepompen (ook wel airco’s).

Inhoud blijft hetzelfde

Het uitstel heeft geen effect op de inhoud. De hoofdregel is simpel: overdag (dat wil zeggen van 07.00 – 19.00 uur) mag er 45 dB aan geluid worden geproduceerd, zodat dan de warmtapwaterbereiding en ontdooicycli kunnen plaatsvinden). In de avond en ’s nachts mag het geluid niet harder zijn dan 40 dB. Heeft een buitenunit geen stille stand, dan geldt zowel overdag als ’s nachts het maximale geluidniveau van 40 dB. Ook voor bestaande bouw gelden dezelfde eisen, dus geen 10 dB verlaging voor binnen opgestelde installaties.

Geldigheid

De eisen zijn van toepassing in de volgende situaties:

  • Bestaande woningen: bij plaatsing van een nieuwe installatie zonder bouwvergunning na 1 april 2021;
  • Bestaande woningen: na 1 april 2021 aangevraagde bouwvergunningen;
  • Nieuwbouw: aangevraagde bouwvergunningen vanaf 1 april 2021.

Rekentool

Advies- en ingenieursbureau LBP|SIGHT ontwikkelde in opdracht van de rijksoverheid een rekentool. Dat gebeurde in samenspraak met Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen, NVKL (de branchevereniging Koudetechniek & Luchtbehandelingen) en NVI (de Nederlandse Verwarmingsindustrie). De rekentool heeft geen officiële status, maar speelt wel een cruciale rol in de onderbouwing van de offerte en bij het aanvragen van de bouwvergunning.
Volgens Wim Beentjes, senior adviseur bij LBP|SIGHT die de tool ontwikkelde, kan de installateur met behulp van de rekentool een akoestische berekening vooraf maken waarmee hij kan aantonen er alles aan te hebben gedaan om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit. Ook kan bij klachten eerst worden gecontroleerd of de gerealiseerde situatie in overeenstemming is met de opgestelde berekening volgens de rekentool.
Binnenkort verschijnt in E&W Installaietechniek een uitgebreid artikel waarin Beentjes uitgebreid ingaat op de rekentool.

Webinar terugkijken

Onlangs organiseerden de ontwikkelaars een webinar dat is terug te kijken via de link "Webinar Rekentool"