EW04 Omslag 600
28 december 2020

Geothermie duurzame energiebron

whitepaper.JPG

Geothermie is een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Daarom gaat geothermie een substantiële rol spelen in de energietransitie, met name om woningen en gebouwen te verwarmen als vervanger van het fossiele aardgas. Dat is de conclusie van TNO dat onderzoek deed.

Op donderdag 17 december organiseerde TNO samen met Stichting Platform Geothermie (SPG) een webinar over de duurzaamheid van geothermie in warmtenetten. De CO2 -uitstoot van een geothermiebron is in vergelijking met een cv-ketel op aardgas nu al zo’n 90% lager terwijl een warmtenet met geothermie als bron 60% minder CO2 uitstoot. Dat is te lezen in het whitepaper “Duurzaamheid van geothermie in warmtenetten” dat TNO publiceerde naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek.

Warmtenetten

In 2030 moeten 1,2 miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Nu zijn dat er circa 400.000. Geothermie is hiervoor één van de potentiële duurzame warmtebronnen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de totale CO2-emissie van warmtenetten in 2030 gemiddeld 18,9 kilo CO2 per gigajoule (kg/GJ) mag zijn, zeventig procent minder dan cv-ketels nu doen (63,5 kg per GJ). In het voorstel voor de nieuwe Warmtewet ligt de norm voor 2030 op 25 kilo CO2 per gigajoule per warmtenet.

Emissies geothermie

In het whitepaper berekent TNO hoe hoog de CO2-emissie van een geothermiebron en een warmtenet is. Er blijken 4 bronnen van CO2 zijn: de geothermiebron zelf (bijvangst van methaan), de pompen die het warme water omhoog brengen, de bijstook van aardgas op piekmomenten en de compensatie van warmteverliezen in het warmtenet. Bij de winning van geothermie komt methaan vrij, de zogeheten ‘bijvangst’. Dit wordt verbrand en zorgt voor 2,2 tot 7,4 kilo CO2 per geproduceerde gigajoule warmte (afhankelijk van de aardlaag/reservoir waaruit de geothermie wordt geproduceerd). Ook de pompen die het warme water omhoog brengen stoten CO2 uit, wat de totale emissie voor de geothermie bron op 4,3 tot 8,6 kg per GJ brengt, circa 90% lager dan de uitstoot van een CV-ketel. De emissie van de pompen zal overigens wegvallen wanneer de elektriciteitsmix volledig duurzaam is.

Aanbevelingen

TNO doet verschillende aanbevelingen om de geothermiebron en warmtenetten te optimaliseren om straks te voldoen aan de eisen van Klimaatakkoord en Warmtewet, die op 1 januari 2022 moet ingaan. Frank Schoof, voorzitter van Stichting Platform Geothermie-: ‘Dit rapport laat zien dat warmtenetten met geothermie, met een duurzame aanvulling voor de piekvraag , een warmtenet oplevert dat voldoet aan alle duurzaamheidsnormen. Het onderzoek geeft eindelijk duidelijkheid over het feit dat geothermie een onmisbare component is voor een duurzaam warmtenet.’