EW04 Omslag 600
18 december 2018

Groeitempo in bouw neemt in 2019 iets af

Werkvoorraad installatiebranche 8 maanden

Bouwplaats

Het nieuwe jaar belooft opnieuw goed te worden voor de bouw. De Monitor Bouwketen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelt voor 2019 een iets lager groeitempo, maar de meeste bedrijven verwachten meer omzet en een groei van het personeelsbestand. In de installatiebranche is de werkvoorraad iets gedaald, maar met bijna acht maanden nog altijd aanzienlijk.

Daarmee is de prognose van de werkgelegenheid in de bouw voor het achtste achtereenvolgende halfjaar positief. Ook de feitelijke werkgelegenheid en de openstaande vacatures laten zien dat de groei er nog altijd in zit.

Halfjaarlijkse Monitor

Het EIB publiceert ieder halfjaar de Monitor Bouwketen. Het rapport laat de actuele stand van zaken in de bouwketen zien. Het wordt opgesteld in opdracht van Uneto-VNI, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs.

Omzetstijging in alle schakels

Het EIB deelt de bouwketen in vier schakels in: architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De omzetstijging in de sector is in alle schakels terug te zien. In 2018 lag de productie van de gehele bouwketen 6,5% hoger dan een jaar eerder. De utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw laten de grootste productiestijging zien, op de voet gevolgd door de woningbouw. Ook de omzet van de bouwsector zat in 2018 flink in de lift. Woningbouw en utiliteitsbouw boekten samen een omzetstijging van ruim 11%.

Vaste banen

Werkgevers in de bouwketen zijn onverminderd op zoek naar werknemers die zij steeds vaker een vast dienstverband aanbieden. In het derde kwartaal van 2018 lag het aantal werknemers in de sector maar liefst 4% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het vervullen van openstaande vacatures is in de loop van 2018 moeilijker geworden. Per duizend banen waren er in het genoemde kwartaal 51 vacatures. Een jaar eerder waren dat er 42.