Omslag_EW05 600
15 oktober 2020

Handreiking veilige plaatsing zonnepanelen

Maassluis2In Maassluis wordt het eerste verduurzamingsproject opgeleverd worden waarbij aan alle maatregelen uit de handreiking is voldaan.

Met de handreiking voor veilige plaatsing zonnepanelen bij appartementen weten appartementseigenaren, woningcorporaties en installateurs vanaf nu precies aan welke veiligheidsmaatregelen zij moeten voldoen bij de plaatsing van zonnepanelen en een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS) op een appartementsgebouw.

De handreiking is, bij gebrek aan passende wet- en regelgeving, opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid, Voor de VVE en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die het op 13 oktober presenteerden tijdens het webinar 'Veilig Appartement'. Het document omschrijft alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied. Hiermee wil men ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst voorkomen.

Kwaliteit en veiligheid

De plaatsing van zonnepanelen, steeds vaker in combinatie met een opslagsysteem, vraagt aandacht. In de eerste plaats is het belangrijk dat men op de hoogte is van de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen waar het zonnepaneelsysteem moet voldoen. Vervolgens zijn er de te nemen maatregelen voor de installatie. Het dak wordt bijvoorbeeld opeens met veel extra gewicht belast en moet dit op de lange termijn kunnen dragen. Bovendien moeten de zonnepanelen ook goed bereikbaar zijn voor zowel onderhoudswerkzaamheden als hulpverlening. Tevens is het van belang dat de Veiligheidsregio en de brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld van de installatie, ook als de betreffende VvE of woningcorporatie geen vergunningaanvraag voor de installatie hoeft te doen.

 

Volgens het CBS werd vorig jaar 40% meer stroom door zonnepanelen opgewekt in Nederland. 70 % van deze toename is toe te schrijven aan grotere installaties op daken van gebouwen en op de grond. Er was echter ook sprake van een aantal grote branden, die vaak het gevolg bleken van constructie- en installatiefouten. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals de VvE, installateurs en de brandweer, vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.