Omslag_EW05 600
27 januari 2020

Herziene norm voor rookgasafvoer

rookgasafvoer

Onlangs is de herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen gepubliceerd. De nieuwe NEN 2757-1 gaat over gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

  • Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
  • De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
  • Het begrip hinder is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt. Zo is een uitmonding onder een balkonvloer in gestapelde bouw niet meer toegestaan.
  • Voor installaties met brandstoffen anders dan gas is de uitmonding altijd in het zogenoemde vrije uitmondingsgebied.
  • Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
  • Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
  • De bijlagen C, D en E zijn vervallen.

Op de website van NEN, www.nen.nl vindt u meer informatie over deze norm en kunt u de norm bestellen.