Omslag_EW05 600
18 maart 2019

Het Klimaatakkoord is een banenmachine

Zeven groene banen voor elke verdwijnende grijze baan

groene baan.JPG

Het Klimaatakkoord is een banenmachine. Dat is de conclusie van ECN dat in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie becijferde dat voor elke verloren baan in fossiele sectoren (kolen, olie)zeven klimaatbanen terugkomen.

Volgens de ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’ die ECN deed in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) komen er in 2030 maar liefst 42.000 tot 78.000 voltijdsbanen bij. Volgens Olof van der Gaag, directeur van NVDE creëert het Klimaatakkoord een bloeiende economie, met volop groene banen.

Klimaatbanen

Van der Gaag ziet tegelijk dat veel bedrijven in de duurzaamheidssector waar die vacatures ontstaan grote moeite om voldoende mensen te vinden. ‘Installateurs van zonnepanelen en warmtepompen, energiebedrijven, netbeheerders, projectontwikkelaars en isolatiebedrijven schreeuwen om mensen. Daarom moeten we investeren in de invulling van die klimaatbanen en een goede toekomst bieden aan mensen die hun baan in de fossiele sector verliezen’ aldus Van der Gaag.

Installatiebranche groeit snelst

De werkgelegenheidsgroei is op de middellange termijn met 16 procent -circa 24.000 nieuwe banen- het grootst in de installatiesector. Om de klimaatplannen te kunnen uitvoeren, is het daarom cruciaal dat er voldoende technische vakmensen beschikbaar komen. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: 'We hebben véél meer technici nodig met green skills.

Nieuwe start

Overigens opent Terpstra van harte de poorten voor de naar schatting 6 tot 11 duizend mensen die hun baan verliezen in de olie- en kolensector. ‘Wij bieden hen graag een nieuwe start in de groene, duurzame economie. Met een vast contract, géén flexbaan. Voorwaarde daarvoor is wel dat we er meer aandacht en geld komt voor het technisch beroepsonderwijs.’