EW02 cover 600
22 november 2018

Historische groeiperspectieven voor de installatiebranche

OverhandigingrapportEconomischevooruitzichtenaanstaatssecretarisMonaKeijzervanEZKV.l.n.r. Doekle Terpstra, Mona Keijzer en Martijn Dekker (directeur DIGIT Elektrotechniek)

Juichende berichten over de technische installatiebranche. Zelden waren de perspectieven over de hele linie zo gunstig. Dat staat in het rapport 'Economische vooruitzichten installatiebranche 2019 en verder', dat Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra 19 november uitreikte (filmpje) aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI, leverde deze week het eerste exemplaar van het rapport af bij staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Keijzer ziet dat het vakgebied installatietechniek steeds breder, digitaler en veelzijdiger wordt en is daar blij mee. ‘Of het nu gaat om de zorg of om onze energievoorziening, we moeten grote stappen gaan zetten. De installatiebranche is daarbij onmisbaar en neemt in toenemende mate het voortouw.’

Installatiequote boven 50%

Het aantrekken van de bouwproductie is gunstig voor de hoeveelheid installatiewerk, maar tegelijkertijd wordt het belang van de branche zelf steeds groter. Installatietechniek heeft een groeiend aandeel in woningbouw, utiliteitsbouw, infratechniek en industrie. Deze ‘installatiequote’ neemt al jaren toe en ligt inmiddels in veel gevallen boven de 50%.

Meer banen

Installatiebedrijven in de utiliteitsbouw kunnen volgend jaar een volumestijging van 4% tegemoetzien en in de infrastructuur groeit het installatievolume zelfs met 6%. Technisch dienstverleners in de woningbouw zien hun marktvolume komend jaar met 3% toenemen. Ook de werkgelegenheid ontwikkelt zich gunstig; tot en met 2023 groeit het aantal banen in de sector jaarlijks met 1,5%. Doekle Terpstra noemde het bij de overhandiging van het rapport aan de staatssecretaris mooie cijfers, maar ziet ook een enorme uitdaging op het pad van de sector komen. ‘Ons werknemersbestand vergrijst in rap tempo terwijl we er in de sector veel banen bij krijgen. We hebben steeds meer technici nodig met digitale vaardigheden én kennis van duurzame technieken voor de energietransitie. Op vmbo- en mbo-niveau, maar in toenemende mate ook op hbo- en wo-niveau.‘

Energietransitie stuwt groei

De installatiebranche is nu een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie en het einde van de groei is voorlopig nog niet in zicht. Dit jaar komt het installatievolume op 20,2 miljard euro, volgend jaar groeit de markt naar ruim 21 miljard euro en in 2023 overschrijdt de omzet de 23 miljard euro. Terpstra: ‘De energietransitie is de grootste naoorlogse verbouwing van ons land en brengt veel werk voor installateurs met zich mee. Ook voor de ontwikkeling naar smart buildings, de versterking van onze digitale infrastructuur en innovatieve oplossingen voor de zorg zijn onze leden onmisbaar.’

Lees hier het Rapport Economische verwachtingen installatiebranche 2019 en verder.