Omslag_EW05 600
2 april 2020

Hoe zit het met privacy van zieke medewerkers?

privacy.JPG

U wilt natuurlijk voorkomen dat medewerkers met het Coronavirus collega’s kunnen besmetten. Tegelijkertijd legt de AVG bedrijven beperkingen op met betrekking tot informatie over werknemers en het coronavirus. Welke informatie over zieke werknemers mag U eigenlijk delen?

Wat mag niet?

  1. Registreren welke werknemers besmet zijn. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  2. De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn (dus met toestemming).
  3. Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  4. Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren.
  5. Vragen over klachten als hoesten en koorts, zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

Wat mag wel?

  1. Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  2. Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waar. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
  3. Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden).
  4. In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.
  5. Communiceer zo open mogelijk met elkaar maar vraag toestemming aan betrokken medewerker.