EW04 Omslag 600
12 februari 2019

Hoge WW-premie niet voor kleine baantjes

kleine baantjes

De Tweede Kamer stemde begin februari in met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De wet moet  het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om mensen een vast contract aan te bieden. Er komt namelijk een lage WW-premie van 2,78% voor vaste contracten en een hoge WW-premie van 7,78% voor alle andere contracten. Techniek Nederland bedong een uitzondering voor ‘kleine’ baantjes.

Techniek Nederland heeft bij de totstandkoming van de Wet gelobbyd om twee uitzonderingen op de hoge premie op te laten nemen. Voor jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uren per week werken en voor leerlingen die een BBL-traject volgen geldt niet het hoge tarief, maar het lage tarief. Met name leden met een elektrotechnische detailhandelsbedrijf profiteren van deze aanpassingen.

Mogelijke kostenstijging

De kosten van de hoge WW-premie kunnen hoger oplopen dan de huidige WW-premie, die nu deels per sector wordt geheven. Dit is afhankelijk van de verhouding tussen het aantal vaste werknemers en het aantal werknemers dat een contract voor bepaalde tijd hebben. Afhankelijk van de definitieve premie is er voor werkgevers in de installatiebranche sprake van kostenneutraliteit als 80-85% een vast contract heeft.

De maatregelen op een rij

De wet gaat in op 1 januari 2020. Het wetsvoorstel wordt daarom snel aan de Eerste Kamer voorgelegd. Op de website van Techniek Nederland vinden leden een overzicht van alle maatregelen van de Wet arbeidsmarkt in balans.