EW07 omslag 600
23 maart 2020

Hoogconjunctuur in de installatiebranche slaat binnen een week om in crisis

atv-snel.JPG

De coronacrisis hakt erin bij installatiebedrijven en technisch dienstverleners. Dat blijkt uit een enquête van Techniek Nederland onder haar leden. Maar liefst 62% van de respondenten verwacht tussen nu en twee weken werktijdverkorting aan te moeten vragen. Eén op de drie deelnemende ondernemers verwacht dat de omzet over maart en april minimaal een derde lager zal zijn dan een jaar geleden.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Het is goed dat de overheid steun heeft toegezegd, maar veel ondernemers staat het water nu al aan de lippen, zo blijkt uit deze enquête. De toezeggingen moeten dus snel in daden worden omgezet.’

Arbeidstijdverkorting

De uitkomsten van de enquête lijken erop te wijzen dat 3.100 van de ruim 5.000 aangesloten installatiebedrijven werktijdverkorting zullen aanvragen. 20 Procent van de ondernemers verwacht dat werktijdverkorting nodig zal zijn voor méér dan de helft van de werknemers.

Alarmerend

De situatie is volgens Terpstra alarmerend. ’Goed dat het kabinet de regeling voor werktijdverkorting heeft omgezet in een Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Ik roep de overheid en uitvoerende instanties op om te zorgen voor efficiënte en eenvoudige procedures zodat onze bedrijven zo snel mogelijk van de regeling gebruik kunnen maken.’

Ongekende omzetdalingen

De coronacrisis raakt alle marktsegmenten (gebouwde omgeving, infra, industrie) van de technieksector. Vooral bij installateurs die technische systemen plaatsen en onderhouden bij bedrijven blijkt de nood nu al écht aan de man, zo wijst de enquête uit. Terpstra: ‘Van de ene op de andere dag loopt de omzet daar dramatisch terug. Maar ook onze technisch dienstverleners in de infra, industrie en bij consumenten zitten in de problemen. Van de bedrijven die reageerden op de quick scan van Techniek Nederland verwacht 33% dat de omzet tot en met eind april met ruim een derde daalt. Een flink aantal ondernemers verwacht zelfs meer dan de helft van de omzet te moeten inleveren. Terpstra doet een beroep op opdrachtgevers om facturen sneller te betalen om daarmee de impact van de crisis nog enigszins te beperken.

Een deel van de terugval is onnodig

Bijna alle ondernemers (90%) die aan het onderzoek deelnamen, zeggen dat de snelle verslechtering van de marktsituatie wordt veroorzaakt doordat zij geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen uitvoeren. Techniek Nederland vindt dat opdrachtgevers werk dat veilig kan plaatsvinden zoveel mogelijk moeten laten doorgaan. Terpstra: ‘Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en van onze medewerkers altijd op één. Maar als we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid kunnen doorwerken, moeten we het ook dóén. Anders lopen de sector en de economie onnodig veel schade op.’

Stilgevallen leveringen

Voor bijna de helft van de respondenten is het gebrek aan apparatuur of materialen, door stilgevallen leveringen, een knelpunt. Ook ernstige liquiditeitsproblemen, het wegvallen van de werkvoorraad en werknemers die niet naar klanten toe willen, zijn oorzaken van de teruglopende omzet. Ondertussen neemt het ziekteverzuim toe; één op de drie bedrijven heeft te maken met meer dan 10% zieke werknemers.

Eén op de drie bedrijven heeft te maken met meer dan 10% zieke werknemers.

Uitstelregeling Belastingdienst

Eén van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers door de crisis te helpen bestaat uit een regeling om uitstel te krijgen bij de Belastingdienst. Van de deelnemers aan het onderzoek verwacht 40% gebruik te gaan maken van die mogelijkheid.

BEKIJK DE UITKOMSTEN VAN DE ENQUETE