EW07 omslag 600
7 mei 2021

Hybride warmtepomp in 2030 goedkoper dan hr-ketel

UV04941

De hybride warmtepomp is geschikt als tussenstap op weg naar volledig aardgasvrije woningen en wijken. Voor woningen die lastig te verduurzamen zijn, kan de hybride warmtepomp ook de best haalbare definitieve oplossing zijn. Deze conclusies staan in een studie die onderzoeksbureau Ecorys uitvoerde in opdracht van het ministerie van EZK.

De onderzoekers denken dat hybride warmtepompen een kosteneffectieve techniek zijn, vooral in buurten die niet op korte termijn aardgasvrij worden gemaakt. Volgens Ecorys zal de hybride warmtepomp in de toekomst voor de gebruiker vrijwel altijd goedkoper zal zijn dan een hr-ketel. Ecorys houdt daarbij rekening met een investeringssubsidie en een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas. De hybride warmtepomp wordt zo een aantrekkelijk alternatief voor all-electricoplossingen, omdat die vooral voor oudere vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen nog relatief duur zijn.

Geen spijtinvestering

Critici wijzen erop dat bewoners in de toekomst spijt krijgen van hun investering, omdat de plaatsing van een hybride warmtepomp een belemmering kan zijn om op een later moment over te schakelen op een andere warmtevoorziening. Ecorys verwacht echter niet dat dit ‘lock-in effect’ zal optreden.

Coalitie HR-Hybride

Afgelopen maand wees de coalitie HR-Hybride erop dat hybride warmtepompen onmisbaar zijn om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. De coalitie bestaat uit Techniek Nederland, Natuur en Milieu en Netbeheer Nederland. HR-Hybride pleit voor de plaatsing van minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen tot 2030. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) steunt de coalitie. Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken sprak haar steun uit voor de plannen.

Lees hier het onderzoeksrapport van Ecorys