EW06 Omslag 600
19 december 2019

Infra en mobiliteit worden slimmer

Techniek Nederland en Astrin gaan samenwerken

klein-Doekle Terpstra (Techniek Nederland) en Willem Hartman (Astrin) beklinken de samenwerking-klein

Techniek Nederland gaat samenwerken met Astrin, de brancheorganisatie van smart infra, om de mobiliteit en infrastructuur in Nederland beter en duurzamer te maken. Slimme technieken moeten daarbij een hoofdrol gaan spelen.

Doekle Terpstra van Techniek Nederland (links) en Willem Hartman (Astrin) ondertekenden op 17 december in Zoetermeer een intentieovereenkomst. Slimme technologie wordt volgens Terpstra steeds belangrijker voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals de bereikbaarheid van onze steden en het terugdringen van de CO2-uitstoot. ‘Onze leden werken nu al nauw samen met de leden van Astrin. Het is dus logisch dat wij nu ook op verenigingsniveau de handen ineenslaan.’

Slimme infrastructuur

Hartman verwacht veel van de samenwerking. ‘De komst van connected cars en de verwachte groei van slimme openbare verlichting en mobiliteit bieden veel perspectief. Denk aan cybersecurity, big data en beheer op afstand. Door kennis te delen en onze belangenbehartiging te bundelen kunnen we onze leden meerwaarde bieden. Daarnaast  bieden we het platform om met onze ketenpartners in gesprek te gaan.’

Behoud van identiteit

De samenwerking strekt zich verder uit tot onder meer scholing, kwaliteitsborging, profilering naar klanten en opdrachtgevers en een gedeelde backoffice. De samenwerking vindt plaats met behoud van de eigen identiteit. Op termijn neemt Astrin haar intrek in het Intechnium-gebouw, waar Techniek Nederland vanaf augustus 2020 gevestigd zal zijn.