EW11 cover 600
5 februari 2019

Inregelen klimaatsystemen

wzi

Een verwarming die niet goed is ingeregeld, kost onnodig veel energie en gaat ten koste van het comfort. Dit komt vaak voor en is simpel te verhelpen is. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland een kick-off bijeenkomst over dit onderwerp.

Samen met belanghebbende partijen wordt bekeken wat de beste aanpak is om te komen tot een correcte inregeling van verwarmingssystemen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) waarin wordt vastgelegd waar de inregeling aan moet voldoen, hoe er moet worden gemeten en waarin wordt vastgelegd hoe de uitvoering moet worden geborgd. Doel van de kick-off bijeenkomst is om deze aanpak te toetsen met belanghebbende partijen, en samen te komen tot een 'go' voor de start van dit normalisatietraject.

Kijk op www.nen.nl voor aanmelding.