Omslag_EW05 600
16 juli 2020

Installateurs optimistischer; vooruitzichten somber

Techniek Nederland pleit voor Deel- en Omscholings-NOW

somber.JPG

Hoewel de meeste ondernemers in de installatiebranche de komende maanden rekening houden met een omzetdaling, wijst onderzoek van Techniek Nederland onder de aangesloten leden laat zien dat zij optimistischer zijn dan aan het begin van de coronacrisis. Voor het najaar en de periode daarna blijven de vooruitzichten somber. TN pleit voor een Deel- en Omscholings-NOW  om de ergste klappen op te vangen.

In maart verwachtte 93% van de installateurs dat de omzet zou dalen, in april was dat 75%. Volgens het meest recente onderzoek van eind juni voorziet nog 60% van de ondernemers een omzetdaling in de komende twee maanden. Ongeveer een derde van de installateurs verwacht dat die omzetdaling groter zal zijn dan 10%. In maart van dit jaar gold dat nog voor 77% van de respondenten.

Steunmaatregelen

In maart dacht 62% van de installateurs gebruik te gaan maken van de NOW, nu is dat nog maar 18%. Ook het aantal installateurs dat een beroep denkt te moeten doen op een van de andere steunmaatregelen daalt. In maart dacht nog bijna 50% gebruik te gaan maken van uitstel van belastingbetaling, van de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandige Ondernemers (TOZO), de BMKB-regeling of de verruiming van de GO-financiering. Nu is dat nog maar 28%.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de installatiebranche blijft onder druk staan. Net als in april verwacht ongeveer 30% van de respondenten in juni en juli minder gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten. Zo’n 8% van de ondervraagde installateurs denkt door de crisis vaste werknemers te moeten ontslaan.

Klap moet nog komen

Voorzitter Doekle Terpstra verwacht dat de echte klap nog moet komen. ‘Ondernemers zijn van nature optimisten’, ziet en hoort hij dagelijks. ‘Zij zullen niet zo snel sombere voorspellingen doen. Dat verklaart dat minder installateurs dan in maart en april gebruik denkt te moeten maken van steunmaatregelen. De algemene verwachting is echter dat de echte klap nog moet komen.’

Deel- en omscholings-NOW

Het afnemende consumentenvertrouwen en de dalende bedrijfsinvesteringen zullen volgens Terpstra na de zomer een forse krimp teweegbrengen. Volgens Terpstra moet de overheid samen met de sector zoveel mogelijk voorkomen dat er banen verloren gaan. ‘Samen met 11 brancheorganisaties pleiten wij voor een Deel- en Omscholings-NOW vanaf september. Binnen zo’n regeling neemt de overheid een deel van de loonkosten over wanneer een bedrijf tijdelijk minder of geen werk heeft. Werknemers krijgen dan de gelegenheid zich te laten bijscholen of omscholen.’