Omslag_EW05 600
29 oktober 2019

Installateurs sluiten zich aan bij stikstofprotest in Den Haag

Landelijke actiedag op 30 oktober

den Haag

Techniek Nederland sluit zich aan bij de landelijke actiedag van Stichting Grond in Verzet. Bijna 20.000 projecten in de woningbouw, utiliteit en infrasector liggen stil als gevolg van de stikstofproblematiek. De installatiebranche wordt daardoor zwaar getroffen.

Voorzitter Doekle Terpstra van de ondernemersorganisatie: ‘De besluiteloosheid van het kabinet betekent voor ondernemers in onze sector een miljardenstrop. Het kabinet moet snel knopen doorhakken, want de werkgelegenheid en de economische groei staan op het spel.’

Actiedag op 30 oktober

Techniek Nederland heeft de leden opgeroepen op 30 oktober naar Den Haag te komen voor de landelijke actiedag. De brancheorganisatie maakt deel uit van een brede coalitie met onder meer Aannemersfederatie, Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Cumela Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke Metaalunie, MKB Infra, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Nauwelijks stikstofuitstoot

Techniek Nederland wil dat het kabinet een einde maakt aan de impasse rond stikstof en PFAS. Projecten waarvan de uitstoot onder de drempelwaarde blijft, zouden met onmiddellijke ingang een vergunning moeten krijgen. Doekle Terpstra: ‘Installateurs en technisch dienstverleners zijn Klimaataanpakkers. Onze sector zorgt juist voor CO2-neutrale nieuwbouw en draagt bij aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord. Het kabinet legt nu de rekening neer bij een sector die nauwelijks stikstof uitstoot, maar wel van grote waarde kan zijn voor klimaat en milieu. Dat lijkt niet door te dringen in Den Haag, dus is het tijd om onze onvrede op het Malieveld te laten zien en horen.’

Schade PFAS

Momenteel is nog onduidelijk hoe schadelijk PFAS precies is. Om die reden hanteert het ministerie daarom nu een grens van 0,1 microgram per kilo grond. Deze norm brengt veel projecten waarbij grond verplaatst moet worden in de problemen. Vandaag kondigde staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het  ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overigens aan dat zij uiterlijk 1 december duidelijkheid wil over de norm omtrent het giftige PFAS. Om bouwprojecten zo snel mogelijk door te kunnen laten gaan, heeft zij het RIVM gevraagd met spoed een nieuwe landelijke norm op te stellen. De bedoeling is dat dit gebeurt zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.

Situatie is nijpend

Techniek vormt in veel bouw- en infraprojecten bijna de helft van de totale bouwsom. Techniek Nederland concludeert uit een flitsenquête onder aangesloten installateurs en technisch dienstverleners dat de situatie nijpend is. Het aantal projecten dat nog doorgang vindt neemt snel af en het merendeel van de nieuwe projecten kan als gevolg van de stikstof- en PFAS-regels niet van start. Meer dan de helft van de installateurs geeft in de enquête aan nu al problemen te ondervinden van de stikstofproblematiek, met name in de woningbouw. Maar liefst 80 procent de ondervraagde ondernemers verwacht een omzetdaling. Volgens Techniek Nederland dreigen daardoor tienduizenden werknemers op korte termijn hun baan te verliezen.

(dit bericht is een update van een eerder bericht)