EW02 Cover 600
3 juli 2018

Installatiebranche helpt medewerkers vitaal de eindstreep te halen

Bestuur Pro-Fonds1Het bestuur van Pro-Fonds

Uneto-VNI Verzekeringen, een dochteronderneming van brancheorganisatie UNETO-VNI, richt stichting Pro-Fonds op. Deze stichting wil de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ZZP’ers in de installatiebranche en de technische detailhandel bevorderen.

Pro-Fonds gaat werkgevers ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit, productiviteit, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid en het uitvoeren van onderzoek. Het fonds gaat werkgevers en medewerkers niet alleen adviseren, maar kan ook preventieve beschermingsmiddelen aanbieden die het werk minder zwaar maken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt het fonds en Zilveren Kruis is betrokken als kennis- en innovatiepartner.

Kosten omlaag

Dankzij Pro-Fonds nemen de hoge persoonlijke en maatschappelijke kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid naar verwachting af. Zo hoopt UNETO-VNI Verzekeringen dat medewerkers langer kunnen doorwerken en vitaal met pensioen kunnen gaan. Hierdoor komen ze minder snel in een sociaal isolement. Ook worden ze minder snel geconfronteerd met een lager inkomen en hoge medische kosten. Het is de bedoeling dat het verzuimpercentage in de installatiebranche dankzij het initiatief zal dalen van 4,5% naar 3,5%. Dat levert een aanzienlijke verbetering van de arbeidsproductiviteit op.

Tekort aan technici

Volgens Erik van Engelen, voorzitter van Pro-Fonds en algemeen directeur van Uneto-VNI, is de oprichting van Pro-Fonds een belangrijke stap: ‘Net als andere sectoren heeft ook de installatiebranche te maken met vergrijzing. We doen er alles aan om jongeren te laten instromen in de techniek, maar hebben oudere medewerkers óók hard nodig. Er is nu al een fors tekort aan technici. Daarom is het zo belangrijk dat we medewerkers helpen om gezond door te werken.’

SER-advies

Met de oprichting geeft de branche invulling aan een SER-advies over arbeidsgerelateerde zorg. De installatiebranche is de eerste sector die de knelpunten aanpakt. Directeur Hans Stolwijk van Uneto-VNI Verzekeringen: ‘Dankzij onze branchekennis weten we exact welke arbeidsrisico’s er zijn. De preventieve maatregelen worden daarop afgestemd. Om te voorkomen dat medewerkers sneller uitvallen, versterken we de samenwerking tussen de bedrijfsarts, de arbodienst en de reguliere zorg. Duurzame inzetbaarheid is in het belang van werkgevers én medewerkers.’

Duurzame inzetbaarheid

Het thema duurzame inzetbaarheid is al langer een van de speerpunten van Uneto-VNI en haar verzekeringsdochter. Leden kunnen binnenkort gebruik maken van een scan die inzicht geeft in de vitaliteit van medewerkers. Daarnaast geeft de brancheorganisatie voorlichting over fit blijven en een gezonde balans tussen werk en privé.

Bij foto: Het bestuur van Pro-Fonds: v.l.n.r. bovenste rij: Mari Garcia (UNETO-VNI), Tom Bransen (Zilveren Kruis), Kristien van Tol (E.T.I.B. van Barneveld); onderste rij: Erik van Engelen (UNETO-VNI), Hans Stolwijk (UNETO-VNI Verzekeringen) en Bianca de Klerk (UNETO-VNI Verzekeringen).