EW06 cover 600
2 januari 2019

InstallQ: alle kwaliteitsregelingen installatiebranche onder één dak

installq_logo_rgb

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de stichtingen KvINL en Sterkin gefuseerd tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert.

Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. Om die kwaliteit te kunnen aantonen, hebben niet alleen de installatiebranche maar ook de afnemers van hun diensten veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen. De fusie zal ervoor zorgen dat die duidelijkheid en transparantie toenemen.

Breed draagvlak

InstallQ streeft ernaar de komende jaren hèt toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche te worden. Tevens wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.

Gezonde financiële basis

De nieuwe organisatie heeft een gezonde financiële basis om regelingen te realiseren die tegemoetkomen aan de mogelijkheden van de installateurs en opleidingsinstellingen. Dit zijn kwaliteitssystemen die de opdrachtgevers van installatiewerk een betere kwaliteit en meer duidelijkheid, zekerheid en veiligheid bieden. En het zijn regelingen die passen binnen het Europese en Nederlandse beleid, in samenhang en afstemming met andere branches en organisaties.

Herkenbaarheid

De fusie van de twee stichtingen tot InstallQ leidt niet alleen tot een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van installaties, maar zal ook de positie en herkenbaarheid van de erkende en gecertificeerde installateurs en opleidingen verbeteren ten opzichte van ‘beunhazen’. Voor alle regelingen is straks nog maar één logo beschikbaar waarmee bedrijven laten zien dat zij aan een erkenning of certificering voldoen.

Uitvoering

InstallQ zal haar doel onder meer bereiken door het regelmatig controleren van bedrijven en/of uitgevoerde werkzaamheden. Ook ondersteunt zij de installateurs bij het voldoen aan de eisen in de regelingen door onder meer kennisverspreiding via eigen vakbladen en het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen. Tegelijk vervult InstallQ een voorname rol in het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en vakbekwaam personeel. Uiteindelijk is er straks nog maar één database waarin alle houders van een erkennings- of certificeringsregelingen te vinden zijn.