EW11 cover 600
5 september 2019

InstallQ: platform voor erkenningen, certificeren en accrediteren

InstallQ-jpg

De nieuwe website InstallQ.nl is een centraal platform voor de installatiebranche dat bezoekers de weg wijst in de wereld van kwaliteitsregelingen. Het nieuwe platform bevat onder meer stappenplannen naar een erkenning of certificaat. Ook wijst hij bezoekers de weg naar de accreditatie van een examen of opleiding.

InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland. Voor die taak is een platform ingericht waarop de installatiebranche en andere marktpartijen zich uitgebreid kunnen informeren.

InstallQ.nl bedient hiermee verschillende doelgroepen, waaronder installatiebedrijven, installateurs, monteurs, opleiders en examinatoren. Het platform verwijst ook naar sites met erkende en gecertificeerde installateurs: handig voor consumenten, opdrachtgevers en stakeholders.

Erkennen en certificeren

Op InstallQ.nl vinden installateurs en bedrijven per vakdiscipline welke kennis en kunde zij nodig hebben voor een erkenning of certificering. Met een erkenning of certificaat voldoet een bedrijf of installateur aantoonbaar aan een bepaalde kwaliteit en wettelijke regelgeving. Op de portal leest de bezoeker hoe en waar hij of zij een erkenning of certificering aanvraagt.

Erkenning eerder Verworven Competenties

Een nieuwe dienst van InstallQ is het aanbieden van EVC-trajecten voor bekwame installateurs. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. De EVC-beoordeling is bedoeld voor vakmensen met veel kennis en kunde uit de praktijk, maar zonder de juiste diplomering. Voldoen deze vakmensen aan bepaalde strenge voorwaarden, dan kunnen zij via een erkend EVC-aanbieder hun vakmanschap aantoonbaar maken voor bepaalde vakdisciplines en vervolgens een bedrijfserkenning behalen.

Accreditatie voor opleidingen

InstallQ.nl wijst ook de weg naar de accreditatie van een examen, opleiding of bijscholing. Een accreditatie toont aan dat het examen of het kennisaanbod voldoet aan bepaalde eisen van de installatiesector en aan bepaalde regelgeving. Dat geeft de cursist vertrouwen in de kwaliteit van het aanbod.

Beoordelingsrichtlijnen

Op de portal staat ook een uitgebreide database met beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) die nodig zijn voor een certificatie. Bij elke kwaliteitsregeling waarvoor certificering mogelijk is, krijg je een verwijzing naar de juiste BRL. De BRL verwijst ook naar bijbehorende documenten. Daarmee is de nieuwe website op het gebied van kwaliteitsregelingen in de installatiesector een van de meest complete en overzichtelijke portalen op internet.