Omslag_EW05 600
16 september 2020

Investerend uit de crisis

Reactie miljoenennota VNO-NCW en MKB Nederland

gs_vonhof_003_0-Guus SchoonewilleMKB voorzitter Jacco Vonhof (foto Guus Schoonewille)

‘De Rijksbegroting die het kabinet gisteren presenteerde helpt Nederland investerend uit de crisis te komen.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een hun reactie op de Miljoenennota. Onder andere het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds en de nieuwe investeringskorting (BIK) geven vertrouwen. Tijdens de Algemene Beschouwingen kon de BIK overigens op flink wantrouwen van de oppositie rekenen.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland begint zijn reactie op de Rijksbegroting positief. 'Met het coronapakket en de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 15 procent voor winsten tot uiteindelijk 400.000 euro kunnen we veel meer mkb’ers de komende jaren een zetje in de rug geven.’ Minder te spreken is hij over de fiscale maatregelen tegen familiebedrijven in Box 2, de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het feit dat er nog steeds onbedoeld ondernemers buiten de corona-steunmaatregelen vallen.

Stikstofproblematiek

Vonhof dringt verder aan op een snelle oplossing voor de stikstofproblematiek. 'Dat mag geen dealbreaker worden voor investeringen in infra en woningbouw.’ Ook wil hij dat het kabinet ondernemers langer de tijd geeft – vier in plaats van twee jaar – om uitgestelde belastingen terug te betalen.

Mensen aan nieuw werk helpen

Op haar eerste werkdag als voorzitter van VNO-NCW zegt Ingrid Thijssen blij te zijn dat het kabinet niet in de gebruikelijke reflex is geschoten om te bezuinigen in een crisis. ‘Daarmee belast je burgers en bedrijven zwaarder. Nu wordt gekozen voor investeren en dus voor banen. Dat vinden wij heel verstandig.' 
Volgens Thijssen kunnen we door het investeringspakket de economie gaan vernieuwen. 'We staan als samenleving voor grote opgaven, zoals het klimaatvraagstuk en digitalisering. Het is daarom belangrijk dat de investeringen toekomstgericht zijn. Naast investeren om nieuwe banen te creëren, is het op dit moment belangrijk dat we mensen aan nieuw werk helpen vóórdat ze werkloos worden.'

Banen scheppen

In de nieuwe plannen van het kabinet komt de geplande verlaging van het hoge tarief van de winstbelasting van 25% naar 21,7 % te vervallen. Een deel van de middelen die daarmee vrijkomen wordt ingezet voor een verlaging van de winstbelasting voor het mkb (tot 395.000 euro), het overgrote andere deel van de middelen zal worden ingezet voor de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), om zo private investeringen - de motor van toekomstige groei - niet te laten stilvallen. 'Door dit te koppelen aan een korting op de loonafdracht ontstaat een belangrijke prikkel voor nieuwe banen. Dat is precies wat er nodig is in een crisis', aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

BIK = oude WIR

De BIK is overigens tijdens de Algemene Beschouwingen door de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks flink onder vuur genomen. Zij vinden het onduidelijk hoeveel banen die 2 miljard gaat opleveren en wijzen ook op de twijfels die het CPB uitte bij de doorrekening van de regeringsplannen. Volgens het Planbureau lijkt de BIK sterk op de WIR (Wet Investeringsrekening) die in 1988 werd afgeschaft vanwege een hoge mate van oneigenlijk gebruik. 

Geen cadeautje

Tijdens de beantwoording pareerde Rutte de kritiek. Zijn aanname is dat investeringen leiden tot banen. Die investeringen moeten dus op peil blijven. Het is volgens hem zeker geen cadeautje voor het bedrijfsleven, want bedrijven kunnen slechts een percentage van een investering aftrekken van hun belasting op de loonheffing. 'Je kunt alleen innen als je mensen in dienst hebt', aldus Rutte.

(voor het laatste geactualiseerd op 17-9, 14.07 uur)