Omslag_EW05 600
12-1-2021

ISDE per 1 januari uitgebreid met isolatie en duurzame energie

isoleren.JPG

Het kabinet trekt 164 miljoen uit voor uitbreiding van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021. Woningeigenaren kunnen, naast de bestaande subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler, nu ook een tegemoetkoming aanvragen voor isolatiemaatregelen en een aansluiting op een warmtenet.

De nieuwe regeling krijgt de naam ‘Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing’ en wordt uitgebreid met:

  • Isolatiemaatregelen door woningeigenaren;
  • een aansluiting op een warmtenet door woningeigenaren en VvE’s; en
  • investeringen in kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines door zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting.

Woningeigenaren komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de SEEH. Voor isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en warmtepompen en zonneboilers is in 2021 in totaal €124 miljoen beschikbaar.

Zonnepanelen en kleine windmolens

Voor MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting zoals woningcorporaties, scholen, sportverenigingen en theaters wordt de ISDE tijdelijk (de komende drie jaar) uitgebreid met subsidie voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windmolens. Daarnaast blijft het voor zakelijke partijen mogelijk om subsidie aan te vragen voor warmtepompen en zonneboilers. Voor investeringen in zonnepanelen en kleine windmolens is in de komende drie jaar in totaal €100 miljoen beschikbaar, waarvan €40 miljoen in 2021.

isde.JPG

ISDE

De ISDE biedt sinds 2016 subsidie voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals warmtepompen en zonneboilers. Woningeigenaren en zakelijke partijen krijgen zo een deel van hun investering als subsidie vergoed. Vanaf de start van de regeling is er al voor 300.000 apparaten subsidie verstrekt. Met de uitbreiding sluit de regeling beter aan bij de afspraken uit het klimaatakkoord.
Een subsidieaanvraag voor de ISDE kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van RVO is vanaf 4 januari een compleet overzicht van de voorwaarden van de ISDE te vinden. Kijk hiervoor op de website van RVO.