EW09 cover 600
17 juni 2019

ISSO-Publicatie 55 helpt voorkomen temperatuurschommelingen douchemengkranen

isso-jpg

Drukschommelingen kunnen leiden tot temperatuurschommelingen. Met nare gevolgen zoals schrikreacties en verbranding. De aangepaste ISSO-publicatie 55 vertaalt de nieuwe ontwerprichtlijnen om dit te voorkomen in praktische richtlijnen voor ontwerp en realisatie van tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen.

Een belangrijk inzicht dat uit het aanvullingsrapport bij de Publicatie naar voren komt, is dat de aansluitleidingen naar de mengkraan voldoende autoriteit moeten hebben ten opzichte van de verdeelleidingen. Eenvoudiger gezegd: om drukschommelingen te voorkomen, moeten de verdeelleidingen met een laag drukverlies worden gedimensioneerd en de aansluitleidingen met een hoger drukverlies.

Volumestroombegrenzers

In het aanvullingsrapport zijn richtlijnen hiervoor gegeven. Om voldoende autoriteit in de aansluitleidingen te bereiken, kunnen bijvoorbeeld aan de inlaat van de douchemengkraan drukonafhankelijke volumestroombegrenzers worden geplaatst. Daardoor leidt een drukschommeling in het systeem tot een aanmerkelijk kleinere verstoring op de douchemengkraan.

Beschikbaar

Het aanvullingsrapport is tot stand gekomen met een bijdrage van Techniek Nederland en Wij Techniek en is te downloaden in de kennisbank van ISSO.