EW11 cover 600
26 april 2019

Jonge boeren verduurzamen bedrijfsvoering

Provincie Noord-Holland vergroot subsidiepot

Zonnepanelen-boerendaken

De afgelopen maanden konden jonge boeren tot 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van 550.000 euro wordt het 1.072.000 euro.

De boeren willen zonnepanelen op hun daken leggen, elektrische landbouwvoertuigen aanschaffen of precisie landbouwtechnieken gaan toepassen. Dat zijn technieken waarbij bijvoorbeeld sensoren nauwkeurig meten dat er niet teveel of te weinig mest wordt uitgereden of ze doseren bestrijdingsmiddelen.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

De regeling Jonge Landbouwers waar zij gebruik van kunnen maken is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Dit is een Europees subsidieprogramma voor ontwikkelingen in het buitengebied met een focus op innovatie en duurzaamheid in de landbouw. De provincie Noord-Holland stelt de subsidie beschikbaar die door de Europese Unie wordt verdubbeld.