Omslag_EW05 600
14 november 2019

Kabinet moet meer vaart maken met stikstof- en PFAS-maatregelen

terpstra -malieveld.JPG

Techniek Nederland dringt aan op meer snelheid bij het kabinet om de stikstofcrisis aan te pakken. Daarmee reageert voorzitter Doekle Terpstra op de door het Kabinet voorgestelde stikstof- en PFAS-maatregelen. ‘Vóór 1 december gebeurt er feitelijk niets en dat kunnen we ons niet permitteren’.

Het kabinet wil heel graag de woningbouw weer op gang te brengen, maar het blijft nog onduidelijk wanneer de aangekondigde drempelwaarde voor stikstof er komt. Terpstra: ‘De voorstellen van het kabinet moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer, daarmee verliezen we kostbare tijd.’

Stikstofmaatregelen creëren weinig ruimte

Bovendien constateert Techniek Nederland dat de stikstofmaatregelen weinig ruimte opleveren voor infrastructurele projecten terwijl de utiliteitsbouw in de brief aan de Tweede Kamer helemaal niet wordt genoemd. Terpstra: ‘Een groot deel van onze leden is actief in de infratechniek en utiliteitsbouw. We moeten voorkomen dat hier installatiebedrijven en technisch dienstverleners in de problemen komen en straks duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan.’

PFAS teleurstellend

De aangekondigde PFAS-maatregelen vindt de ondernemersorganisatie ronduit teleurstellend. Tot 1 december is er geen oplossing voor de problemen, maar ook daarna blijft veel onduidelijk, aldus Terpstra deie de daadkracht van het Kabinet niet vindt aansluiten op de enorme urgentie van het probleem.