Omslag_EW05 600
12 maart 2020

Kabinet steunt ondernemer bij Corona-crisis

corona.JPG

Het kabinet neemt extra maatregelen om de economie te stimuleren vanwege het coronavirus. Dat schrijft het kabinet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat o.a. om werktijdverkorting en uitstel belastingbetaling.

  • Werktijdverkorting

Als er door bepaalde omstandigheden, in dit geval de uitbraak van het coronavirus, tijdelijk geen werk is, compenseert de overheid de verloren uren voor de werknemers. Dat geldt als de situatie voor minimaal 2 en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgt en als minimaal een vijfde van het personeel geen werk meer heeft.

  • Uitstel belasting

Ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus en dit schriftelijk kunnen onderbouwen, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

  • Lagere voorlopige aanslag

Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is. Ten slotte staat de  overheid garant voor extra gunstige leningen voor bedrijven die in de problemen komen.