EW07 omslag 600
9 december 2020

Kabinetsaanpak 'coronawerkloosheid' slaat plank mis

coronawerkloosheid.JPG

De manier waarop de overheid mensen van sectoren met een overschot aan werknemers nu begeleidt naar sectoren met een tekort, werkt niet. Dat stelt de Industriecoalitie van Techniek Nederland, FME, Bouwend Nederland en Koninklijke Metaalunie.

Op 1 augustus stelde minister Koolmees (SZW) 50 miljoen euro beschikbaar voor scholingsadviezen. Die scholingspot was een maand later al leeg. Voor 2021 geeft het kabinet opnieuw € 200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden in het kader van het programma ‘NL leert door’. Dit geld is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing. Sinds 1 december 2020 kan iedereen tussen de 18 en 65 jaar een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. Ook kan iedereen vanaf 1 december 2020 gratis online scholing volgen.

Ondoorzichtigheid regeling

Toch vindt de Industriecoalitie het pakket nog onvoldoende. ‘NL Leert door’ is een generieke regeling, dus niet toegesneden op de sector. Dat laatste is wat betreft de Industriecoalitie nodig om méér mensen te gaan omscholen voor een baan in de bouw en techniek. Volgens Doekle Terpstra van TN dat deel uitmaakt van de Industriecoalitie komt dat onder meer door de ondoorzichtigheid van de regelingen en de beperkende voorwaarden die het kabinet stelt. ‘Een voorbeeld is de eis om omscholingstrajecten binnen een half jaar af te ronden. Dit is praktisch niet haalbaar. Je wordt geen lasser of machineoperateur van de ene op de andere dag.’

Afspraken

De coalitie wil met de overheid afspraken maken over regelingen die wél effectief zijn doordat ze goed aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven en ook aansluiten op de bestaande opleidingsinfrastructuur in de branches. Ook vindt zij dat de overheid met extra geld over de brug moet komen om omscholing van nieuwe medewerkers te ondersteunen. Het omscholen van een nieuwe medewerker kost in werkelijkheid tussen de 8.000 en 15.000 euro. De maximale subsidie voor omscholing is vele malen lager. Bovendien zijn er nog de risico's die bedrijven nemen wanneer zij in deze onzekere tijden zij-instromers uit hard geraakte sectoren aannemen.

Van werk naar werk

Door corona is het thema ‘van werk naar werk’ actueler dan ooit. Waar mensen in de ene sector hun baan kwijtraken, is de bouw- en technieksector juist op zoek naar tienduizenden nieuwe werknemers. De behoefte aan technische vakmensen wordt volgens de Industriecoalitie de komende jaren alleen maar groter. Dit is het gevolg van onder meer de grote vraag naar nieuwe woningen, de energietransitie en verregaande digitalisering.