EW07 omslag 600
3 september 2019

‘Kleintjes ‘van Isso houden monteur bij de les

kleintjes

Er komen veel nieuwe dingen af op de installatieprofessional. Voorbeelden zijn de nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer. Isso ondersteunt de professional met drie nieuwe ‘Kleintjes’ die alle noodzakelijk informatie praktisch samenvatten: Kleintje Gas - ontwerp, Kleintje Gas - montage en onderhoud en Kleintje CV-service.

  • Kleintje Gas – ontwerp

Deze publicatie richt zich primair op de installateur die gasleidingsystemen ontwerpt en/of gasverbrandingsinstallaties ontwerpt waarbij het niet alleen om het gasnet gaat, maar ook om aspecten als luchttoevoer, rookgasafvoer, condensaatafvoer en het uitmondingsbied.

  • Kleintje Gas - montage en onderhoud

Deze publicatie richt zich primair op de installateur die de installaties aanlegt (niet ontwerpt), in bedrijf neemt en/of het benodigde onderhoud uitvoert. De publicatie richt zich zowel op nieuwe installaties als vervanging, wijziging of uitbreiding van bestaande installaties. Deze publicatie behandelt ook het voorkomen van en de omgang met koolmonoxide (CO) .

  • Kleintje CV-Service

Deze publicatie richt zich primair op bestaande installaties en veiligheid. Deze publicatie geeft verder een toelichting op de belangrijkste gastechnische begrippen, indeling in toestelklassen, keurmerken en koolmonoxide.

Meer informatie vindt u in de Kennisbank van Isso.