Omslag_EW05 600
28 juni 2019

Klimaatakkoord stevige basis voor duurzame gebouwde omgeving

Doekle Terpstra (Techniek nederland) deelt compliment uit aan klimaattafels

Frythermo td-panelen

Nu het kabinet vandaag het Klimaatakkoord heeft vastgesteld, is de weg vrij om anderhalf miljoen bestaande woningen vóór 2030 duurzaam en energiezuinig te maken. Techniek Nederland is positief over die ambitieuze aanpak. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Verduurzaming wordt haalbaar en betaalbaar voor iedereen in Nederland.’

De partijen aan de klimaattafels én het kabinet verdienen volgens Terpstra een compliment. ‘Er ligt nu een stevig fundament voor het behalen van 49% CO2-reductie in 2030. En in 2050 kunnen we een gebouwde omgeving hebben die volledig CO2-neutraal is.’

Aardgas duurder, stroom goedkoper

Het Klimaatakkoord maakt volgens de brancheorganisatie het versnellen van de verduurzaming onder meer mogelijk met gunstige financieringsmogelijkheden en subsidies. Verder komen er maatregelen op het gebied van de energiebelasting. Aardgas wordt – zo lekte enkele dagen geleden al uit - duurder en elektriciteit juist goedkoper. Het doel is de switch van verwarmen op gas naar all-electric met onder andere warmtepompen te stimuleren.

Wijkaanpak

Het akkoord voorziet verder in een aanpak om wijken collectief aardgasvrij te maken of voor te bereiden op aardgasvrije verwarming. Wie al eerder wil en kan verduurzamen (bijvoorbeeld bij het vervangen van de cv-ketel, een verbouwing of een verhuizing) kan gebruik maken van standaardpakketten per woningtype en van subsidies. Terpstra: ‘Daarmee bereid je als eigenaar je woning voor op de wijkaanpak. Het gaat om maatregelen waar je nooit spijt van krijgt en die je al snel een lagere energierekening opleveren.’

Duurzame werkgelegenheid

Arbeidsmarkt en scholing vormen een belangrijk aspect van het Klimaatakkoord. Aantrekkelijk werk, interessante ontwikkelingskansen en een goed loopbaanperspectief moeten zorgen voor een grotere instroom. Terpstra vertelt welke inspanningen Techniek Nederland doet om dit te bereiken. ‘Er komen honderd proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Wij betrekken het beroepsonderwijs erbij, zodat jonge technici in opleiding straks over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om warmtepompen te installeren, zonnepanelen te plaatsen en warmtenetten aan te sluiten. De huidige werknemers bieden we om- en bijscholing aan.’

Groot succes

Doekle Terpstra is blij dat het kabinet maatregelen tegen de klimaatverandering topprioriteit geeft: ‘De installatiebranche heeft zich ingezet voor dit ambitieuze akkoord. Installateurs en technisch dienstverleners willen er nu ook een groot succes van maken. ’Hij benadrukt dat het akkoord voor de gebouwde omgeving onderdeel is van een totaalakkoord dat alle maatschappelijke sectoren raakt. ‘Niet iedereen zal positief zijn’, geeft hij direct toe, ‘maar ik ben ervan overtuigd dat we in samenspraak met het kabinet uiteindelijk tot een breed gedragen klimaatakkoord kunnen komen waarmee Nederland verder kan.’