EW09 cover 600
6 april 2018

Kosten van aardgasvrij wonen

aardgasvrij.JPG

De roep om onze woningen met minder aardgas te verwarmen of zelfs helemaal aardgasvrij wordt steeds groter. De kritiek is er ook; vooral bij burgers. Want, wat kost dat allemaal? DWA vergeleek - op verzoek van de partners van het Lente-akkoord – de kosten van zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten.

Het gaat om de warmtepomp met PVT panelen, de warmtepomp met bodemlus, de warmtepomp op buitenlucht, de warmtepomp met een collectief bronnet (WKO), een middentemperatuur warmtenet en een hoogtemperatuur stadswarmtenet.

Referentie

Als uitgangspunt is uitgegaan van de referentie tussenwoning die door RVO is gedefinieerd. In de notitie wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de investeringen voor de verschillende opties?
  • Wat zijn de jaarlasten?
  • Wat is financieel het aantrekkelijkst, gezien over 15 jaar? En 30 jaar?

Ook zijn de kosten en opbrengsten voor zonne-energie (PV-panelen en zonnecollectoren) geformuleerd. De uitkomsten zijn gebruikt in de ZEN brochure Alternatieven voor aardgas, Zeer Energiezuinige Nieuwbouw zonder aardgas.

De resultaten zijn terug te lezen in de notitie van DWA of via de website van DWA