EW06 Omslag 600
2 april 2020

Kwaliteit drinkwater op peil houden tijdens Corona

drinkwater

Als gevolg van het coronavirus zijn mensen met heel andere zaken bezig dan anders, werken veel mensen thuis en/of zijn er veel minder mensen in gebouwen aanwezig. Het is van groot belang om de kwaliteit van het drinkwater en legionellapreventie in deze hectische tijd niet uit het oog te verliezen.

Veel installatiebedrijven krijgen op dit moment van klanten vragen over de veiligheid van het drinkwater. Gertjan Medema, microbioloog bij KWR zegt daarover op de site van H2O dat water geen belangrijke transmissieroute is voor coronavirussen.

Nihil

Ook op het Drinkwaterplatform is te lezen dat de kans op een besmetting via kraanwater nihil is. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn. Bovendien doorloopt al het kraanwater dat in Nederland van oppervlaktewater wordt gemaakt meervoudige desinfectiebarrières. Bacteriën, virussen en protozoën worden dus allemaal verwijderd of onschadelijk gemaakt.

Grondwater is ook goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiëne-voorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen.

Legionella

Omdat gebouwen in deze tijd soms langere tijd (gedeeltelijk) niet in gebruik zijn is het voor gebouweigenaren en beheerders van belang om drinkwaterleidingen regelmatig te spoelen bij beperkt gebruik. Het advies is om de tappunten minimaal wekelijks te spoelen en ook de gebruikelijke Legionellabeheersmaatregelen uit te voeren. Dit volgt uit het Drinkwaterbesluit, NEN 1006 en de praktijkrichtlijnen als de Waterwerkbladen en ISSO-publicaties. Blijf thermische desinfectie periodiek uitvoeren. Zorg ervoor dat er geen Legionellabacteriën gaan groeien die bedrijfstilstand verlengen.

Rioolwater

Het coronavirus is ook aangetroffen in Nederlands rioolwater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. dat het virus vond, vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief op het coronavirus was getest. Het RIVM vond het virus met DNA-technieken in afvalwater in onder andere Amsterdam, Tilburg en Loon op Zand. Mensen die met afvalwater werken, moeten volgens het RIVM direct contact met nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen.

Geen extra hygiënemaatregelen

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), noemde de kans dat het coronavirus in het afvalwater zit zeer klein en vindt bovendien extra hygiënemaatregelen voor medewerkers van rwzi’s ook bij een toename van het aantal besmettingen, niet nodig. Cora Uijterlinde, programmamanager afvalwatersystemen bij STOWA, zei eerder tegen het vakblad H2O dat de standaard beschermingsmaatregelen die mensen die met afvalwater werken nu al nemen, voldoende zijn om hen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. ‘Maar natuurlijk staan we in nauw contact met het RIVM. Mochten zij hun inschatting van de risico’s veranderen, dan zullen wij de waterschappen daar direct over adviseren’, aldus Uijterlinde tegen H2O.

Wc-deksel

Techniek Nederland adviseert installateurs op haar website voor de zekerheid een toilet dat is voorzien van een wc-deksel, door te spoelen met een gesloten deksel om het ontstaan van kleine waterdruppels in de lucht te verminderen. Verder zegt de brancheorganisatie dat het met het oog op de gezondheid altijd goed is als installateurs controleren of stankafsluiters (sifons) voldoende zijn gevuld met water.

(bron: RIVM, H2O, Techniek Nederland en STOWA)