Omslag_EW05 600
25 maart 2021

Leidingen isoleren loont

isolatie-web

Onlangs verscheen de ISSO-publicatie 64 'Kwaliteitseisen isoleren'. De publicatie geeft voor distributieleidingen van warm- en koud waterinstallaties en voor ventilatiesystemen de hiervoor gangbare isolatie- en hulpmaterialen weer.

De ISSO-publicatie 64 'Kwaliteitseisen isoleren' is bedoeld als referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie en kan worden gebruikt door opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, installateurs, isoleerders en opleiders in het technisch beroepsonderwijs. In de publicatie staan de minimaal te hanteren eisen beschreven om ongewenst warmteverlies te voorkomen. Tevens wordt ingegaan op montagetechnieken, het voorkomen van uitwendige corrosie en het aanbrengen van isolatiesystemen.

Distributieleidingen

De publicatie geeft voor distributieleidingen van warm- en koudwaterinstallaties en voor ventilatiesystemen de hiervoor gangbare isolatie- en hulpmaterialen weer. Het temperatuurgebied van de getransporteerde media ligt tussen 6 °C en 120 °C. De in de publicatie genoemde producten zijn materialen die zich in de praktijk hebben bewezen. De systematiek van de ISSO-publicatie is zodanig dat in de toekomst hieraan nieuwe materialen kunnen worden toegevoegd.

Leidingen en kanalen

ISSO 64 richt zich op de isolatie van vrij hangende leidingen en kanalen in gebouwen en op de in de buitenlucht gelegen leidingen en kanalen van en naar de luchtbehandelingskast, koeltoren of warmtepomp/koelmachine.

Totstandkoming ISSO 64

Deze ISSO-publicatie is tot stand gekomen door middel van een samenwerking tussen VIB, OOI, Wij Techniek en ISSO. De technische uitwerking van de ISSO-publicatie heeft plaatsgevonden in een ISSO-contactgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van adviesbureaus, isolatiebedrijven, onderwijs en isolatieproducenten. De publicatie kan worden aangeschaft op de website www.isso.nl.