EW04 Omslag 600
25 februari 2019

Leidraad geluidshinder en zichthinder lucht-water warmtepomp

plaatje geluid wp.JPG

Naar verwachting zullen begin 2020 via het Bouwbesluit wettelijke geluidseisen van kracht worden voor de plaatsing van buitenunits van lucht-waterwarmtepompen en airco’s. Voor de periode vóórdat de nieuwe geluidseisen gaan gelden heeft Techniek Nederland in samenwerking met de NVKL en de DHPA een leidraad opgesteld.

De leidraad geeft – in kwalitatieve zin - aan, waarmee rekening kan worden gehouden en welke maatregelen mogelijk zijn ter vermindering van de geluidsproductie en zichthinder.

Downloaden

Leden van Techniek Nederland kunnen deze leidraad gratis downloaden via de website www.technieknederland.nl in het dossier 'klimaat- en duurzame techniek.'