Omslag_EW05 600
6 april 2020

Leveranciers voorzien nog geen grote leveringsproblemen

duco-kleinDe schappen liggen nog vol bij veel leveranciers (foto Duco)

Uit een enquête van de brancheorganisatie Techniek Nederland blijkt dat circa 60 procent van de installateurs als gevolg van de coronacrisis problemen ondervindt met de levering van apparatuur en materialen. Veel leveranciers zijn op dit moment nog optimistisch.

Als de coronamaatregelen over een paar weken worden afgeschaald kunnen installateurs hopelijk weer voorzichtig maar wel volop aan het werk. Toch vrezen zij op dit moment dat leveringsproblemen bij hun belangrijkste leveranciers gevolgen kunnen hebben voor de voortgang van projecten. E&W belde met een aantal fabrikanten die in meerderheid geruststellende woorden spreken.

Ketelproductie loopt door

ATAG Verwarming vertelt dat de productie van ketels op dit moment nog gewoon doorloopt. Volgens Jan Henk van der Wijk zijn er nog voldoende componenten beschikbaar tot eind april. Hij houdt wel een slag om de arm. ‘Dit is de situatie van vandaag. Echter deze wijzigt van dag tot dag. Het is moeilijk aan te geven of en wanneer de toeleveranciers alles blijven leveren wat is toegezegd. Dit betreft het hele ATAG Verwarming assortiment.’ De fabrikant ziet niet direct mogelijkheden om eventueel wegvallende leveranties op te vangen. ‘Een alternatief voor een WP of CV-ketel is niet zomaar gevonden’, aldus Van der Wijk.

Productie in Zuid-Europa gaat weer van start

Ook Nefit Bosch voorziet op korte termijn geen leveringsproblemen. ‘De beschikbaarheid van de meeste producten kunnen we in ieder geval garanderen tot en met 30 april aanstaande’, zegt Jan Bosch van de ketelfabrikant uit Deventer. ‘Op dit moment produceren we maximaal op basis van beschikbaarheid van materialen.’
Bosch geeft aan dat Nefit Bosch voor bepaalde componenten natuurlijk ook afhankelijk is van toeleveranciers in het buitenland, ‘maar’, zo geeft hij aan, ‘in landen als Italië, Portugal en Frankrijk starten na een eerdere tijdelijke sluiting vanwege de lockdown steeds meer fabrieken van toeleveranciers alweer op. Wel wordt het transport van goederen nog steeds bemoeilijkt door de wachttijd aan de grenzen vanwege heringevoerde grenscontroles of andere maatregelen.’
Nefit Bosch houdt in deze weken de vinger aan de pols om zo snel mogelijk te kunnen anticiperen op eventuele leveringsproblemen, vertelt Bosch. ‘Onze collega’s van inkoop zijn dagelijks in contact met onze toeleveranciers om de potentiële risico’s te bespreken en mogelijke maatregelen te nemen om de impact van de coronagerelateerde leveringsproblemen te beperken. Veel hangt af van hoe zich de situatie in de betreffende landen de komende weken ontwikkeld. In de loop van de maand verwachten we meer duidelijkheid.'

Magazijnen nog vol

Lisanne Ruitenburg, verantwoordelijk voor marketing bij Ambrava, importeur van Samsung warmtepompen geeft aan gelukkig nog geen leveringsproblemen te hebben. 'Dat heeft deels te maken met geluk, omdat wij juist in de eerste maanden van het jaar al onze voorraden hebben aangevuld.' Over de productie van de warmtepompen in het thuisland Korea en andere Aziatische landen heeft Ambrava geen signalen dat de productiecapaciteit is weggevallen. Daarnaast geeft zij aan ook nog te kunnen putten uit voorraaden bij dealerschappen in andere Europese landen, als de klantvraag daar mogelijk nog wat langer op een laag pitje zal staan door het coronavirus. Ruitenburg: 'Maar voorlopig staan de magazijnen bij ons nog vol, ook met reserveonderdelen en -materialen om onze warmtepompen aan de praat te houden.' 

Alleen China is een probleem

Euro-Index is leverancier van verschillende merken meetinstrumenten. Marco Raavens van Euro-Index geeft aan dat eventuele leverproblemen van meetinstrumenten nauw samenhangen met het land waar deze worden geproduceerd. ‘Indien de productie plaatsvindt in China, kan er inderdaad vertraging optreden. Dit geldt ook voor fabrikanten die gebruik maken van Chinese toeleveranciers voor onderdelen, zoals LCD displays.’

Raavens geeft aan dat de meetinstrumenten van de BLAUWE LIJN worden geproduceerd in Duitsland. ‘Voor die instrumenten houden we een ruime buffervoorraad aan van toegeleverde onderdelen. Voor de komende maanden voorzien wij daarom geen problemen. Dit geldt ook voor veel merken die wij importeren, zoals Megger en Ion Science uit het Verenigd Koninkrijk, Elektro Lijn uit Italië en Sewerin uit Duitsland.

Alternatieven

Euro-Index geeft aan dat de leverancier voor de producten waarbij de lockdown een probleem gaat opleveren inmiddels al alternatieven kan aanbieden. ‘De leverproblemen kunnen bij sommige fabrikanten nog zeker enkele maanden duren’, zegt Raavens, maar installateurs kunnen op ons rekenen. En ook ons service- en kalibratielaboratorium is volledig bemand en operationeel. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen van het RIVM.'

Elektrische componenten kritisch

Albert van Lohuizen van Brink Climate Systems geeft aan nog niet te kunnen zeggen of het een probleem wordt op de wat langere termijn. 'Binnen enkele weken verwacht ik in elk geval geen probleem. Uiteraard zijn wij ook afhankelijk van onze toeleveranciers, maar door dagelijks contact te hebben en te schakelen waar nodig gaat dit tot op heden prima en verwachten we dat dit doorzet.
De tekorten kunnen volgens Van Lohuizen uit onverwachte hoek. 'Met name op gebied van elektronische componenten kunnen zich risico’s voordoen die gevolgen hebben voor de continuïteit van de productie, maar tot op heden gaat dit goed.' Omdat Brink Climate Systems vooral op het gebied van ventilatie een breed pakket aan toestellen kan leveren, zal er volgens Van Lohuizen bij een negatief scenario alles aan gedaan worden om snel een andere oplossing te vinden in overleg met de klant. 'We verwachten niet dat dit nodig is, we zullen er in ieder geval alles aan doen om onze leverbetrouwbaarheid te waarborgen', benadrukt hij.

Beperkte leveringsproblemen

Caleffi, fabrikant voor componenten  en systemen op vlak van verwarming, drinkwaterbeveiliging en duurzame warmtesystemen, zegt de komende weken geen leveringsproblemen te verwachten. Directeur Nederland Mauro Manfredi geeft desgevraagd aan dat de voorraad in Nederland ruim voldoende is om de huidige, bij wet verplichte fabriekssluiting vanuit de Italiaanse regering, op te vangen. 'De productie wordt over enkele dagen weer opgestart en hiermee kunnen alle leveringen gegarandeerd blijven over de komende weken en maanden.'

Roel Berlaen van ventilatiespcialist Renson is nog stelliger. 'Wij hebben onze productie geheel in eigen bedrijf hier in België. We verwachten absoluut geen capaciteits- of leveringsproblemen. Zowel wij als onze distributiepartners kunnen de levering van al onze ventilatieproducten dus blijven garanderen.'

Douche- en kranenfabrikant Hansgrohe zegt bij monde van Art van der Vorm dat de productie op meer dan 90 % doordraait. Hij verwacht dan ook nu en ook in de komende maanden geen leveringsproblemen. Voor sommige producten is een levertijd, maar die zal niet langer zijn dan gebruikelijk.

Bij Geberit heeft de gezondheid van de medewerkers de hoogste prioriteit. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk op afstand werken. In sommige gevallen kan dat volgens de fabrikant van sanitaire technieken voor voor en achter de wand leiden tot kleine vertragingen in de dienstverlening, aldus de korte mededeling op de website.

Viega, fabrikant van sanitaire systeemtechnieken, zegt momenteel geen leveringsproblemen te ondervinden. 'Wij kunnen onze klanten op het moment nog van alle producten en service voorzien', zegt marketingmanager Marlies Berkhof. 'De productie in onze fabriek in Duitsland draait net zo als normaal, met inachtneming van de locale overheidsadviezen om de veiligheid van de productiemedewerkers daar te garanderen. Wij voorzien vooralsnog dan ook geen problemen met beschikbaarheid en levering van onze producten in de komende periode.'

Buffervoorraad raakt op

Duco is iets voorzichtiger.  De ventilatiespecialist uit België meldt dat binnen de organisatie tot op heden geen enkele besmetting naar voren is gekomen. ‘De productie blijft dan ook draaien’, zegt Vincent Vandeputte. Door extra coronamaatregelen, zoals het social distancingbeleid, is maximale productiviteit volgens de marketingmanager van de fabrikant echter niet mogelijk. ‘Omdat we intern over een buffervoorraad met geassembleerde eindproducten beschikken om buitengewone fluctuaties binnen de verkoop op te vangen, slagen wij er tot nu toe in de continuïteit van de lopende orders te garanderen’, geeft hij aan, 'maar die buffervoorraad raakt na inmiddels enkele weken stilaan wel uitgeput.

Dagelijks monitoren

De aankoopafdeling van Duco houdt wel de vinger aan de pols bij haar toeleveranciers, geeft Vandeputte aan. 'Hoewel we nu nog geen problemen hebben, brengen wij nauwgezet de situatie bij onze toeleveranciers in beeld om te kunnen monitoren welke problemen zij verwachten en welke effecten dat dan weer heeft heeft op ónze lopende orders van dealers en installateurs in Nederland.’ Om de dienstverlening op peil te houden spant de fabrikant zich ook in om eventueel wegvallende leveringen op te vangen via andere (online) aankoopkanalen.

(dit artikel is bijgewerkte versie, laatste update: 9 april 13.31 uur)

Taskforce

Techniek Nederland is in nauw contact met verschillende brancheorganisaties, zoals die voor de technologische industrie (FME), de NVKL, de Nederlandse Verwarmings Industrie en de Federatie Elektrotechniek. Vooruitlopend op eventuele problemen over enkele weken heeft de brancheorganisatie een Taskforce opgericht met daarin vertegenwoordigers van Techniek Nederland en de toeleverende industrie. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken is betrokken. De Taskforce gaat knelpunten inventariseren, de ontwikkelingen bij fabrikanten en installateurs volgen en met  toeleveranciers en fabrikanten in binnen- en buitenland naar oplossingen zoeken.

Kritische infrastructuren

Waar nodig zal de Taskforce bij de overheid aandringen op het openhouden van de grenzen voor levering van installatiematerialen en apparatuur. Ook maakt zij zich sterk voor het met voorrang leveren van materalen en apparatuur voor kritische infrastructuren en installaties voor beveiliging, gebouwbeheer, verwarming en koeling.